Marmara Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Atatürk Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eczacılık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İşletme Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Siyasal Bilgiler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Avrupa Birliği Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Bankacılıkve Sigortacılık Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Gastroenteroloji Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Nöroloji Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Türkiyat Araştırma Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Ortadoğu Araştırma Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Bankacılık ve Siğortacılık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Takı Teknolojisi ve Tasarım Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü Başkanlığı
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölüm Bölüm Başkanlığı
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Epilepsi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Nanoteknoloji ve Biyomalzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sivil Toplum Kuruluşları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türkiye – Almanya İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
» Araştırma
* BAPKO
( 0 Bölüm )
* MUHDEK
( 0 Bölüm )
* Araştırma Merkezleri
( 0 Bölüm )
* Anket Sistemi
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir. 16.01.1883 tarihinde “Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi” ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti’ne bağlı olarak Cağaloğlu’ nda İstanbul Kız Lisesi’nin arkasındaki bir evde eğitime başlamış olan Marmara Üniversitesi ilk mezunlarını (13 kişi) 1887‘de vermiştir. 21 Eylül 1889‘ da Maârif Nezâreti’ne bağlanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılışı düşünülmek üzere lağvedilmiştir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak yeniden açılmış ve o günden bu güne kesintisiz olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Kurumumuz 1959 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi haline dönüşmüş, 1982 yılında da gerçekleştirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi olarak adıyla Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki seçkin yerini almıştır.
 
Marmara Üniversitesi, 1982 – 1983 eğitim ve öğretim yılında dokuz fakülte, bir yüksekokul, bir enstitü ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Bugün fakülte sayısı on dörde, yüksekokul sayısı dokuza, enstitü sayısı da on bire yükselmiştir. Üniversitemizde halen açık olan önlisans ve lisans program sayısı 136’dır.
 
Marmara Üniversitesi, Türkiye’nin bilimsel birikimine 125 yıllık şerefli mazisi, 2900 civarında seçkin öğretim elemanı ve 51.000’e yaklaşan öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan İstanbul’dan katkıda bulunmaya çalışan önemli, Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri’ni bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye’nin tek polyglod (çok dilli) Üniversitesi’dir.
 
Marmara Üniversitesi, 1982’den sonra yaşanan aradan geçen tam 26 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümüş, çağdaş Üniversite kimliği içinde, 14 fakülte, 11 enstitü, 9 yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı 2 Bölüm, 32 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile eğitim-öğretim ve araştırma görevlerini sürdürmektedir. Öğretim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geliştiren Üniversitemiz, yayın ve danışmanlık çalışmalarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteliği kazandığı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, Ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek eğitim anlayışı ve araştırmalarıyla, Ülkemizi yurtiçi ve yurtdışında onurla temsil etmektedir.
 
Marmara Üniversitesi, aslî görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 567 profesör, 223 doçent, 587 yardımcı doçent, 237 öğretim görevlisi, 986 araştırma görevlisi, 171 okutman, 69 uzman, toplam 2840 öğretim elemanı ile 3 çevirmen, 1 eğitim-öğretim planlamacısıyla birlikte çalışmakta; 1332 idari personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlarımızın, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtdışında yahut kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizin adını onurla taşımaktadır.
 
Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA)’nin, Türkiye’de değerlendirmeye aldığı nadir üniversitelerden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Sosyal Bilimler Enstitümüz, Avrupa’da işletme ve ekonomi eğitiminde akreditasyon yapan EQUIS değerlendirmesine girme hazırlıkları içindedir. Sosyal Bilimler Enstitümüz, kısa adı “EFMD” olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kurulu’na (European Foundation for Management Development) kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Üniversitemiz, birçok yabancı üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapmış bulunmaktadır.
Marmara Üniversitesi » Etkinlikleri