Kilis 7 Aralık Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Kilis Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
» Araştırma
* Bilimsel Araştırmaları Proje Birimi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kilis Uzaktan Eğitim Merkezi
( 0 Bölüm )
* Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Orta Doğu Araştırmaları Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Kilis » Kilis 7 Aralık Üni.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 1987 yılında Kilis Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 
      Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur.
      1998 yılında Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, 1997 yılında Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu, 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), 2012 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kurulması ile öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.
      Üniversitemiz;
       Fen-Edebiyat Fakültesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi’nden oluşan 5 fakülte,
      Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere  2 yüksekokul,
      Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 2 meslek yüksekokulu,
      Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 2 enstitü; ayrıca eğitim uygulama ve araştırma merkezleri ile gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.
       Merkez Yerleşke ve Karataş Yerleşkesi olmak üzere 2 yerleşkede faaliyetlerine devam eden Üniversitemiz, ön lisans, lisans ve  yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 6.000 öğrencinin eğitim gördüğü; 223 akademik, 164 idari personelin görev aldığı genç, dinamik kadrosu ile eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.
      Gelişimini hızla sürdürmekte olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde;  huzurlu, güvenli bir üniversite hayatı yaşamak için uygun bir ortam bulunmaktadır. 
       Üniversitemiz, modern binalarına, laboratuarlarına, her geçen gün bir yenisini ekleyerek  öğrencilerimizin eğitim hayatlarına konforlu, çağdaş bir şekilde devam etmelerini sağlamaktadır.
       Üniversitemiz ülkemiz gençliğinin geleceğimiz olduğunun bilinciyle, öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimsemiştir. Öğrencilerimizin yaratıcı düşünen, aldıkları eğitimle çözüm odaklı yaklaşan ve analitik düşünme yeteneği kazanarak mesleki hayata katılımları amaçlanmaktadır.
 
 
Kilis 7 Aralık Üni. » Etkinlikleri