Gedik Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Spor Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Turizm Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gedik Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Gedik Üniversitesi

Gedik Üniversitesi’nin bağlı olduğu Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (GEV), ülke eğitimine ve Türkiye’de kaynak teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacı ile 07.09.1994 tarihinde Gedik Holding tarafından kurulmuştur.


GEV, bu alanlarda her türlü etkinliği ve girişimi üzerine düşen toplumsal bir görev olarak kabul etmiştir. Bu çerçevede GEV; Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim kurumları ve özel sektör kuruluşları ile kurulduğu günden bu yana çok boyutlu çalışmalar yapmıştır. GEV; okul, yurt, mesleki eğitim merkezi ve engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumları gibi pek çok projeyi başarıyla hayata geçirmiştir. 


T.C. Gedik Üniversitesi, 06.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla “Gedik Meslek Yüksekokulu” olarak beş programla eğitim hayatına başlamıştır. 03.03.2011 tarihinde 6114 sayılı Yasa ile “T.C. Gedik Üniversitesi ” adıyla yeniden organize olmuştur. Üniversitemiz bünyesinde beş fakülte, 18 programıyla Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu bulunmaktadır.


Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı yaklaşık 13’dür. Bu bakımdan üniversitemiz Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversiteleri içerisinde öğrenci başına düşen en yüksek akademik kadro sayısı olan üniversiteler içerisinde yer almaktadır. Üniversitemizin 69 kişiden oluşan akademik kadrosu, 2011-2012 Akademik yılında Fakültelerimizde okuyan 180, Meslek Yüksekokulunda okuyan 720 öğrencimize eğitim vermektedir.
Gedik Üniversitesi » Etkinlikleri