Gazi Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 2 Bölüm )
* Gazi Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Kazaları Araştırma ve Önleme Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 2 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Ankara Dr. Refik Saydam S.Y.O
( 0 Bölüm )
* Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu
( 2 Bölüm )
* Tapu Kadastro Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 1 Bölüm )
* Beypazarı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 2 Bölüm )
* Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Maliye Meslek Yüksekokulu
( 1 Bölüm )
* Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Atatürk Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Enformatik Bölümü
( 1 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi Bölümü
( 1 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 1 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
Ankara » Gazi Üniversitesi

Üniversitemiz Gazi'nin adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk öğretim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuruyla; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.
 
Türkçe eğitimi esas alan Gazi Üniversitesi'nin vizyonu; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmaları, üst düzey eğitimi, yaratıcı faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve lider bir üniversite olmaktır.
 
Gazi Üniversitesi, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak,
 
Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,
Her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği, özgür, çok sesli, adil ve şeffaf, Akademik ve etik değerlere sahip,
Eğitimin toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanan,
Çalışanlarının memnuniyetini sağlayan ve mensubu olmakla gurur duyulan,
Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olan bir kurumdur.
  • Resimler
  • Videolar
  • Dosyalar