Fatih Sultan Mehmet Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İslami İlimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Medeniyetler İttifakı Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Güzel Sanatlar MYO
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Yabancı Diller Bölümü
* *
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Fatih Sultan Mehmet Üni.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş ve meslek bilincine sahip fertlerin yetişmesine önem veren, öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, bütün bunların yanı sıra özgün kurumsal yapısı ve uygulamalarıyla eğitim dünyasında rekabet etmek yerine kendisine ayrı bir çığır açan; bunun için yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü, akademik bir kurum olmaktır
 
İnsan, toplum ve din bilimleri, sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile üniversitemizin bir yükseköğretim kurumu olarak eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp, ülkemizin nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisinde öğrencilerimize, topluma önderlik etmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamak en önemli misyonumuzdur.
 
Bilimsel özgürlük, eleştirel düşünce, sorgulamacı anlayış, karşılaştırmalı bakış açısı, eğitim ve öğretim ilişkilerinde sevgi ve anlayışın esas alınması, medeniyet değerlerimizin farkında oluş, bireysel ve sosyal sorumluluk bilinci Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin hedeflerine ulaşmak için belirlediği temel değerlerdir.
Fatih Sultan Mehmet Üni. » Etkinlikleri