Mehmetbey Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Kamil Özdağ Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ermenek Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Hayvan Deneyleri Etik Kurulu
( 0 Bölüm )
* Bilimsel Araştırmaları Projeleri Komisyonu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Sürekli Egt. Uyg.Arş. Merkz
( 0 Bölüm )
* Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uluslararası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Karaman » Mehmetbey Üni.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 5662 sayılı Kanun’la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitenin tarihi 30.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesi bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu’na dayanmaktadır.
 
Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokulu 30.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Tarım Alet ve Makinaları ile Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü programları açılarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1989-1990 eğitim-öğretim yılında Halıcılık, Kesim ve Et Endüstrisi, Kimyasal Teknoloji, 1992-1993 eğitim-öğretim yılında Seramik ile Süt ve Teknolojisi ve 1995–1996 eğitim-öğretim yılında açılan Mantarcılık ve Bilgisayar Programcılığı programları ile program sayısı sekize ulaşmıştır. 2001-2002 eğitim- öğretim yılında Otomotiv, 2009–2010 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık, Ev ve Deney Hayvanları, Organik Tarım ve 2010 – 2011 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları açılmıştır. Bugün halen Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Gıda Teknolojisi, Makine, Mimari ve Dekoratif Sanatlar, Organik Tarım, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Otomotiv Teknolojisi normal ve ikinci öğretim programları ile sayı on üçe ulaşmış, kayıtlı öğrenci sayısı ise 1517’dir. 
 
Ermenek Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesine bağlı olarak; 12.12.1990 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulmuştur. Faaliyete geçiş tarihi 21.03.1991’dir. 1991-1992 eğitim-öğretim yılında İnşaat programı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında Elektrik programı, 2001-2002 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Programcılığı normal öğretim ile İnşaat programı ikinci öğretim açılmıştır. 2002-2003 eğitim- öğretim yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı açılmıştır. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Muhasebe ikinci öğretim ile İşletme Yönetimi normal öğretim programları açılmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında İşletme Yönetimi ikinci öğretim ile Sağlık Kurumları İşletmeciliği normal öğretim ve ikinci öğretim programları açılmıştır. Bugün halen Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Sağlık Kurumları İşletmeciliği normal ve ikinci öğretim programları ile Elektrik normal ve ikinci öğretim programı olmak üzere yedi program ile 677 kayıtlı öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 
 
11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3837 sayılı Kanun’la; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İşletme Bölümü'ne 52 öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 26.01.1995 tarihli toplantısında İktisat Bölümü kurulmuş ve kurumun 18.04.1995 tarihli toplantısında 70 öğrenci alınmasına izin verilmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29.02.1996 tarihli toplantısında İktisat ve İşletme bölümlerinde ikinci öğretim öğrenci alınmasına izin verilmiş ve 1996–1997 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. 2001 yılında Kamu Yönetimi Bölümü normal ve ikinci öğretime açılmış ve 2001–2002 eğitim öğretim yılında normal öğretim, 2002–2003 eğitim – öğretim yılında ise ikinci öğretim programına öğrenci alınarak program sayısı 6’ya ulaşmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bugün halen bu 6 programda kayıtlı 3235 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 
 
1992 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 10.09.1992 tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Bugün halen Çocuk Gelişimi ve Yaşlı Bakımı normal ve ikinci öğretim programı olmak üzere dört program ile 232 kayıtlı öğrenciye eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. 
 
30.09.1994 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Mahalli İdareler ve Turizm Rehberliği programları ile eğitim - öğretime başlamıştır. Bugün halen Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Yerel Yönetimler normal ve ikinci öğretim olmak üzere 3 programa kayıtlı 299 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir. 
 
Sağlık Yüksekokulu; Sağlık hizmetlerinde verimliliği artırma amacıyla, 23-27 Mart 1992 tarihinde toplanan 1. Ulusal Sağlık Kongresi’nde belirlenen hedefler doğrultusunda “Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi” başlatılması ile kurulmuştur. Bu proje kapsamında ve Yüksek Sağlık Şurası kararları doğrultusunda; hemşire, ebe ve sağlık memurluğu eğitiminin Avrupa Birliği normlarında ve lisans düzeyinde yürütülmesi ve yeni sistemin Ülke Modeli haline getirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gelişmeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı’nın talebi ve Yükseköğretim Kurulu’nun teklifi ile 2809 sayılı yasanın Ek-30. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nun 10 Ekim 1996 tarih ve 96/8555 sayılı kararı ile Türkiye genelinde içinde Karaman Sağlık Yüksekokulu’nun da bulunduğu 79 Sağlık Yüksekokulu kurulmuş ve karar 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan 22.11.1996 tarihli bir iş birliği protokolü ile eğitimin sağlık meslek lisesi binalarında yapılması öngörülmüş, 1997–1998 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Halen Hemşirelik programına kayıtlı 244 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak; 18 Kasım 1997 tarih ve 23174 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Halen aynı bölümde kayıtlı 213 öğrencisi ile eğitim - öğretime devam etmektedir.
 
Bakanlar Kurulu’nun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazete ile Selçuk Üniversitesi’ne bağlı olarak Edebiyat Fakültesi kurulmuş fakat hemen öğrenci alamamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.11.2008 tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuş, 25.03.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Tarih Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiş, 27.08.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiş ve 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Tarih Bölümü normal yerleştirme ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ise ek yerleştirme ile öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 04.03.2010 tarihli toplantısında Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerine ikinci öğretime 40’ar öğrenci, 01.04.2010 tarihli toplantısında ise Sosyoloji Bölümüne normal ve ikinci öğretim programlarına 40’ar öğrenci alınmasına izin verilmiş, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretimine başlamışlardır. Halen Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı normal ve ikinci öğretim olmak üzere altı programa kayıtlı 632 öğrencisi eğitim-öğretime devam etmektedir.
 
20.01.2007 tarih ve 26409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Selçuk Üniversitesi bünyesinde Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuş fakat hemen öğrenci alamamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne bağlandıktan sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.11.2008 tarihli toplantısı ile bölüm ve anabilim dalları kurulmuş, 25.03.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurul toplantısında Kimya bölümüne 50 öğrenci alınmasına, Kurul’un 27.08.2009 tarihli toplantısında ise Biyoloji bölümüne 40 öğrenci alınmasına izin verilmiştir. 2009–2010 eğitim öğretim yılında normal yerleştirme ile Kimya bölümüne, ek yerleştirme ile Biyoloji bölümüne öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 04.03.2010 tarihli toplantısında Fizik Bölümü normal öğretim programına 40 öğrenci alınması, Kimya Bölümüne İkinci öğretim programına 50 öğrenci alınması uygun görülmüş, kurulun 26.08.2010 tarihli toplantısında ise Biyoloji Bölümüne ikinci öğretim programına 45 öğrenci alınması uygun görülmüştür. 2010–2011 eğitim–öğretim yılında normal yerleştirme ile Fizik Bölümü normal öğretim programına, Kimya Bölümü ikinci öğretim programına ve ek yerleştirme ile Biyoloji Bölümü ikinci öğretim programına öğrenci alınmıştır. Kamil Özdağ Fen Fakültesinde 2012 yılında Matematik, Kimya ve Biyoloji normal ve ikinci öğretim olmak üzere beş programa kayıtlı 282 öğrencisi ile eğitim öğretime devam etmektedir. 
 
Üniversitemiz bünyesinde 22.08.2010 tarih ve 27680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Mühendislik Fakültesi kurulmuştur. 2012 yılında Gıda Mühendisliğinden oluşan kayıtlı 30 öğrencisi ile eğitim-öğretime devam edilmektedir. 
 
Eğitim Fakültesinin kurulmasına ilişkin karar 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Fakülte 2013-2014 döneminde eğitim-öğretim hayatına başlayacaktır. 
 
Üniversitemizde Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü bulunmaktadır. Selçuk Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretimlerini sürdüren bu eğitim birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5662 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7’nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’nun Ek 77’nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiştirilerek aynı kanunla kurulan üniversitemize bağlanmıştır. Aynı Kanun’un (ç) fıkrası gereğince eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü rektörlüğe bağlanmış, Fen Bilimleri Enstitüsü Üniversitemiz Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü 2 anabilim dalı( Biyoloji, Kimya) 55 öğrenci, Sosyal Bilimler Enstitüsü 5 anabilim dalı(İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği)128 öğrenci ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
 
Üniversitemiz 2011–2012 eğitim–öğretim yılında 5 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 4 araştırma merkezinde 7544 öğrenci ve 489 akademik ve idari personeli ile eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir.
 
Mehmetbey Üni. » Etkinlikleri