Çağ Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulu
* *
( 0 Bölüm )
» Hazırlık Okulu
* *
( 0 Bölüm )
Mersin » Çağ Üniversitesi

Çağ Üniversitesi 9 Temmuz 1997 tarihinde, 4282 Sayılı Yasayla Bayboğan Eğitim Vakfı tarafından, 2547 Sayılı Yasanın Vakıf Yükseköğretim Kurumları'na ilişkin hükümlerine tabi, kamu tüzel  kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.
 
      Kuruluşunda; Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksekokulu(MYO), Hazırlık Okulu (İngilizce), Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü yer almıştır. Bilahare; 06.11.1997 tarih ve 97/10212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversite Rektörlüğüne bağlı Hukuk Fakültesi de kurulmuştur.
 
      Dinamik yapısı, modern kampüsü, uluslararası öğretim kadrosu ve öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitimle ön plana çıkan ve eğitim dili İngilizce olan Çağ Üniversitesi; bir doğa cenneti, tarih ve kültür merkezi olan Çukurova'nın bereketli topraklarında Akdeniz Bölgesi'nin ilk Vakıf Üniversitesidir ve 2005 yılından sonra bağışlanan alanlarla yerleşke alanı 470.000 metrekareye ulaşmıştır.
 
      Üniversitenin öğrenci ve öğretim elemanı mevcudu her geçen yıl artış göstermiştir.
 
      1998-1999 döneminde toplam 422 olan öğrenci sayısı, 2005'te 1231'e; 2006'da 1520'ye, 2007 öğretim yılında 1865'e, 2008 yılında 2186'ya, 2009 akademik yılında ön lisans ve lisans 2378, yüksek lisans 35 olmak üzere toplam 2412'ye ulaşmıştır.
 
      Üniversite ilk eğitime başladığı zaman öğretim elemanı sayısı 25 civarında iken, 2007-2008 akademik yılında bu sayı 101,  2008-2009 eğitim-öğretim yılında 134'e ulaşmıştır. 2009 yılı itibariyle 134 tam zamanlı, 20 yarı zamanlı öğretim elemanı ile 64 idari personel görev yapmaktadır.
 
      Öğrenci, öğretim elemanı ve idari personel sayısının artışına paralel olarak, bina ve derslik sayısı da artmıştır. Öğrenimine, halen Rektörlük Binası olarak adlandırılan tek bina ile başlayan Çağ Üniversitesi, 1998-99 Eğitim Öğretim Yılı sonunda halen Fen-Edebiyat Fakültesi ve Hazırlık Okulunun yer aldığı ikinci binasına kavuşmuştur.
 
      2003-2004 Eğitim -Öğretim yılında şimdiki Hukuk ve İktisadi-İdari Bilimler Fakültelerinin bulunduğu üçüncü binası yapılmıştır.
 
      2005-2006 yılında Amfiplaza inşa edilmiş ve Amfitiyatronun kapasitesi de 1000 kişiye çıkarılmıştır. Eski kütüphane bölümünde yapılan restorasyon sonucu 2007'de 6 adet, 2008'de de 6 adet modern dershane ile MYO Md., Md.Yrd.ve Sekretarya odaları hizmete sunulmuştur. 2009-2010 öğretim yılında 12 adet sınıf, "amfi" tipi sınıfa dönüştürülmüş, modern sabit sıralar monte edilmiş ve böylece sınıf kapasitesi arttırılmıştır.
 
      2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılında 4500 m2 lik modern "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nde bilgisayar dershaneleri ve ek ofisler inşa edilmiştir. Bilgisayar laboratuarları, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İnternet kullanım alanları ve Kütüphane buradaki yeni yerlerine taşınmıştır.
 
      Bu merkezde İnternet Salonu faaliyete geçmiş, Bireysel ve Grup Çalışma Odaları tefriş edilmiş, Konferans salonları hizmete sunulmuştur. Ayrıca bilgi üretme ve aktarım faaliyetine yönelik enstitü, araştırma merkezleri, Erasmus ve Kariyer Ofisleri ile benzer fonksiyonları içeren tüm birimler söz konusu fiziksel alanda konuşlandırılmıştır. 2009 yılında "Bilgi ve Teknoloji Merkezi"nin en üst katında başlayan Yıldız Gözlem Evi "planetaryum" inşaatı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.
 
      2009-2010 Öğretim yılında ilave inşaatların yapılması yanında, gelecek yıllar için yeni inşaat yatırımları yapılması planlanmaktadır.
 
Akademik alanda yapılan çalışmalar da hızlı bir gelişme göstermiştir.
 
      2005-2006 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrencilerin isteği, Üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı üzerine Meslek Yüksekokulunda İngilizce öğretiminden Türkçe öğretimine geçilmiştir. İsteğe bağlı olarak öğrencilerin İngilizce Hazırlık Okuluna devam etmeleri mümkündür. Dersler Üniversitemizde Hukuk Fakültesi %30 oranında İngilizce destekli, İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesinde tümüyle İngilizce olarak verilmektedir.
 
      2003-2004 eğitim öğretim yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı Halkla İlişkiler Bölümü, 2005-2006'da Uluslararası Ticaret Bölümü, yine aynı dönemde Meslek Yüksek Okuluna bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Uluslararası Lojistik programları açılmıştır.
 
      2008 öğretim yılında Üniversitemizde; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesinde Matematik-Bilgisayar Bölümü, Meslek Yüksek Okulunda Sigortacılık, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bankacılık Programları, Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Ekonomi Hukuku, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, Bankacılık ve Finans ile Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Programları açılmış ve 2009 öğrenim yılında da Meslek Yüksek Okuluna bağlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İnsan Kaynakları Yönetimi Programları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış ve eğitim öğretime başlanmıştır.
 
      Aynı yılda Fen-Edebiyat Fakültesine bağlı Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile  İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans Programı ve 2010-11 Öğretim Yılında Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Psikoloji Bölümü açılması onaylanmıştır.
 
            Yine aynı yıl, derslikler restore edilmiş, bazı derslikler birleştirilerek kapasiteleri arttırılmıştır. Öğrencilere "Bilgisayarlı e-library" (e-kütüphane ) imkânı sunulmuş ve toplam bilgisayar sayısı 500'e ulaşmıştır. Öğretim elemanlarının çalışma odalarına ve dershanelere ek klimalar takılmış, ders yardımcı cihazları olarak yansı makinelerinin "data show" sayısı çoğaltılmış, dershanelere sine vizyon cihazları ve akıllı tahtalar monte edilmiş, eğitim-öğretim amacıyla "laptop"(dizüstü bilgisayar) sayısı 50'ye çıkarılarak hizmete sunulmuştur.
 
      Güvenlik ve emniyet açısından kampüs, 24 saat çalışan "Kamera sistemiyle" kontrol altına alınmıştır. Çevre düzenlemeleri yapılarak yerleşke, genel görünüm açısından peyzaj mimarisine uygun olarak geliştirilmiş, kolaylık tesislerinde ve ulaşım hizmetlerinde öğrencilere ve üniversite personeline sağlanan olanaklar iyileştirilmiştir
 
      Çağ Üniversitesi; fiziksel alt yapı olanakları, dinamik akademik programları ve bu programları yeterlilikle uygulayan öğretim üyesi ve elemanlarıyla; dünya standartlarında eğitim ve öğretim vererek, özgür düşünceye ve yaratıcılığa önem veren, evrensel değerlere ve küresel vizyona sahip, Atatürkçü Düşünce doğrultusunda çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmayı ilke edinen, değişimlerin gerektirdiği donanımları kazanmış, "yaşama hazır bireyler yetiştirme  ve toplumsal gelişime öncülük etme" misyonunu gerçekleştirme çabalarını heyecanla ve başarıyla sürdürmektedir.
Çağ Üniversitesi » Etkinlikleri