Karadeniz Teknik Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Orman Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fatih Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eczacılık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Of Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Karadeniz Devlet Konservatuarı
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimler Fakültesi (Henüz Öğrenci Alımı Yok)
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Trabzon Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Trabzon Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Maçka Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Arsin Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Akçaabat Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Vakfıkebir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi UAM
( 0 Bölüm )
* Bilgisayar Bilimleri UAM
( 0 Bölüm )
* Bilgisayar Destekli Tasarım-Mühendislik ve İmalat UAM
( 0 Bölüm )
* Coğrafi Bilgi Sistemleri UAM
( 0 Bölüm )
* Çevre Sorunları UAM
( 0 Bölüm )
* Deniz Ekolojisi UAM
( 0 Bölüm )
* Elektronik Haberleşme Sistemleri UAM
( 0 Bölüm )
* Fındık-Çay UAM
( 0 Bölüm )
* Heyelan UAM
( 0 Bölüm )
* Kanuni Sultan Süleyman UAM
( 0 Bölüm )
* Stratejik Araştırmalar Merkezi
( 0 Bölüm )
* Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojisi UAM
( 0 Bölüm )
* Okul Öncesi Eğitimi UAM
( 0 Bölüm )
* Ormancılık UAM
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Öğretimi UAM
( 0 Bölüm )
* Yakıt Uygulama Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Trabzon » Karadeniz Teknik Üni.
Eğitim Süresi ve Akademik Yıl 
Eğitim-öğretim önlisans programlarında dört yarıyıl(2 yıl), lisans bölümlerinde sekiz yarıyıl (4 yıl), Diş Hekimliği, Eczacılık ve Eğitim Fakültesinin bazı bölümlerinde on yarıyıl (5 yıl), Tıp Fakültesinde 6 yıldır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfı olan fakülte ve bölümlerde bu sürelere 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı ilave edilmelidir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç 15'şer haftalık iki yarıyıldan oluşur. Birinci yarıyıla "Güz Yarıyılı" adı verilir ve Eylül-Ocak aylarını kapsar. İkinci yarıyıla "Bahar Yarıyılı" denilir ve Şubat-Haziran aylarını kapsar. Her iki yarıyılın 8. haftasında ara sınav yapıldığından ders yapılmaz. 
Teorik derslere devam zorunluluğu %70, uygulama ve laboratuarlara devam zorunluluğu ise %80'dir. Ayrıca bir çok bölümün programında zorunlu staj yer alır.
 
Kayıt, Kayıt Yenileme ve Derslere Yazılımlar 
Üniversiteye kabul edilen ve istenen şartları-belgeleri sağlayan öğrencilerin ilk kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. İlk kayıtların yapılmasından sonra öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenileme ve derslere yazılım, ders ekleme ve ders bırakma işlemlerini interaktif olarak yapabilirler. 
 
Sınavlar 
Öğrenciler, bir dersten başarılı olmak için o dersin ara sınavına, yarıyıl içi çalışmasına ve yarıyıl sonu sınavına girmek ve geçerli notu almak zorundadır. Notlar 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavın başarı notuna katkısı %30'dur. Yarıyıl içi çalışmaları, proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev, laboratuar ve benzeri veya ikinci bir ara sınavdan şeklinde olur ve başarı notuna katkısı %20'dir. Yarıyıl sonu sınavı, 15 haftalık eğitim-öğretim süresi tamamlandıktan sonra yapılır. Bu sınava, devam şartını yerine getiren öğrenciler girer. Yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı % 50'dir. Yarıyıl sonu sınavından en az 45 alma zorunluluğu vardır. Yarıyıl sonu sınavının mazereti yoktur. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait en çok üç dersten bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. 
 
İngilizce Hazırlık 
Örgün eğitimde lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren 2 bölümde %100 zorunlu bir yıl, 14 bölümde %30 zorunlu bir yıl, 7 bölümde kısmen ve 4 bölümde isteğe bağlı bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi uygulanmaktadır. "İngilizce Seviye Tespit "sınavında başarılı olan öğrenciler birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretimlerine başlarlar. 
 
Danışmanlık 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin her türlü sorunlarıyla yakından ilgilenmek ve onlara çözüm bulmaya çalışmak adına danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her öğrenci üniversiteye kayıt yaptırdığı andan üniversiteden ilişiği kesilene kadar, kayıt olduğu ilgili bölüm başkanlığınca görevlendirilen bir öğretim üyesi (Akademik Danışman) ile irtibata geçerek sorunlarını aktarabilmekte ve çözüm yolları arayabilmektedir. Ayrıca, öğrencilerin gerek ortamsal değişiklikten ve gerekse farklı nedenlerden kaynaklanabilen sağlık problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak üzere isteyen öğrenciye ücretsiz olarak Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi (MEDİKO) bünyesinde psikolojik rehberlik hizmeti de sunulmaktadır. 
 
Yaz Okulu Eğitimi 
Yaz okulu, üniversitenin eğitim-öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirilmesini amaçlar. Yaz okulunda açılan dersleri tezsiz lisansüstü öğrencileri ile çift anadal ve yandal öğrencileri alabilirler. 
 
Bölümlerarası Geçiş 
Bölümlerarası geçiş; her hangi bir bölüme yerleştirilmiş öğrencilerden, ilk yıl sonunda akademik ortalaması 4 üzerinden en az 2.70 olanların, kaydoldukları bölümün ait olduğu fakülte içinde bulunan ve kendi bölümüyle aynı puan türünde öğrenci alan bir diğer bölüme geçiş yapmasına olanak tanımaktadır. Her akademik yıl sonunda bölümler tarafından ilan edilen kontenjana bağlı olarak, başvuran öğrenciler yıl sonu akademik ortalamalarına göre sıralanmakta ve buna göre seçim yapılmaktadır. 
 
Çift Anadal ve Yandal Uygulaması 
Herhangi bir lisans eğitim-öğretimine kayıtlı olan başarılı öğrencilerin, istedikleri taktirde; ikinci bir lisans diploması almalarını, ilgi duydukları başka bir bölümden yan dal sertifikası almalarını sağlayan uygulamalardır. Çift anadal lisans eğitim-öğretimi en az 40, yan dal eğitim-öğretimi en az 20 krediden oluşur.
Öğrenciler çift anadal lisans eğitim-öğretimine kendi lisans eğitim-öğretiminin en erken üçüncü ve en geç beşinci, yan dal eğitim-öğretimine ise en erken üçüncü en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilirler.
Öğrencilerin, çift anadal lisans eğitim-öğretimlerinden veya yan dal eğitim-öğretimlerinden birine başvurabilmesi için, başvurduğu döneme kadar, kendi lisans eğitim-öğretiminin tüm derslerini başarıyla tamamlamış olması gereklidir. Ayrıca başvuru sırasında genel not ortalamasının çift anadal lisans eğitim-öğretimi için en az 3.20, yan dal eğitim-öğretimi için en az 2.70 olması ve başvurusunun da ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekir. 
 
Yurtiçi Değişim (Farabi) Programı 
Bu program, ülkemizde üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında bir veya iki yarıyıl süresince öğrenci ve öğretim üyesi değişimini amaçlar.
Bu programdan yararlanabilmek için, ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir ve gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili yabancı dil ise öğrenci not ortalamasının %50'si + yabancı dil puanının (İngilizce Seviye Tespit Sınavı veya eşdeğeri bir sınav) %50'si baz alınır. Değişimin başlaması için, iki üniversite arasında protokol imzalanması ve değişime katılmak isteyen öğrenci ve öğretim üyelerinin Farabi Kurum Koordinasyon ofislerine başvuruları yapmaları yeterlidir. 
Üniversitemiz Farabi değişim programı 2009 yılında başlamış olup bu program kapsamında şu ana kadar 300'ün üzerinde öğrencimiz ülkemizin değişik üniversitelerinde eğitim imkanına kavuşmuştur. bu güne kadar 66 üniversite ile ikili anlaşmamız, 700'e yakın bölümde kontenjanımız mevcuttur. 
Uzaktan Eğitim 
Uzaktan Eğtim, farklı coğrafyalarda bulunan öğrenen ve öğretenlerin eş zamanlı (senkron) ve/veya eş zamansız (asenkron) olarak bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla gerçekleştirdikleri eğitim türüdür. Karadeniz Teknik Üniversitesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sektöründe kullanımına büyük önem verilmektedir. 
Toplumu oluşturan bireyler için "Yaşam Boyu Sınırsız Öğrenme" esasına dayanarak, üniversitenin öğretim elemanlarının sahip olduğu yüksek bilgi birikimi ve tecrubesini, isteyen herkese uzaktan öğretim teknolojileri ile ulaştırmak, uzaktan eğitim teknolojilerini etkili bir şekilde kullanarak eğitimin kalitesini artırmak vizyonu ile kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğtim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ UZEM) lisans, ön lisans, yüksek lisans ve farlı alanlardaki setifika programlarıyla hizmet vermektedir.
KTÜ UZEM'de ikisi Fatih Yerleşkesi'nde, ikisi ise Kanuni Yerleşkesi'nde olmak üzere 4 adet sekron sütüdyo yer almaktadır.
 
 
Yurtdışı Eğitim İmkanı 
Üniversitemiz ülkemizin Avrupa Birliği (AB) eğitim-araştırma programlarına katılmaya hak kazandığı 2004 yılından beri Erasmus programını uygulamaktadır. Bu program kapsamında şu ana kadar 700'ü aşkın öğrencimiz Avrupa'nın değişik üniversitelerinde eğitim alma imkanına kavuşmuştur. Bugüne kadar 20 Avrupa ülkesinden 130 değişik üniversiteyle ikili anlaşmamız ve 600'ün üzerinde kontenjanımız mevcuttur.
2007 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Yaşam Boyu Öğrenme programının bir parçası haline getirilen Leonardo Da Vinci programında, özellikle mühendislik ve uygulamalı branşlardaki öğrencilerimizin staj amaçlı olarak AB ülkelerine gönderilmeleri için olanaklar sağlanmıştır. Ayrıca, Comenius, Grundwig ve Youth gibi AB fonları da öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilmesi adına yoğun olarak kullanılmaktadır. 
ABD ve Kanada ile yapılan ikili anlaşmalara göre karşılıklı olarak öğrencilerimiz bir yada iki dönem boyunca anlaşmalı olunan kurumlarda öğrenim görebileceklerdir. İsveç ve İngiltere'den bazı üniversitelerle yapılan anlaşmalara bağlı olarak mühendislik, iktisat ve işletme alanlarında çift diploma imkanı sağlanmıştır. Bu tür anlaşmaların artırılması için yeni adımlar atılmaya başlanmıştır.
 
Çift Diploma ve Ortak Derece Programları
Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin uluslararası deneyim sahibi olması ve uluslararası geçerliliği olan diplomalara sahip olmaları adına çok sayıda adım atılmıştır. İngiltere'den iki farklı üniversite ve İsveç'ten bir üniversite ile yapılan anlaşmalar sonunda dileyen öğrencimiz eğitiminin son yılını bu ülkelerdeki anlaşmalı kurumlarda tamamlayarak hem o kurumun hemde Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin diplomasını alabilmektedir. Benzer çalışmalar Almanya ile de hazırlanmaktadır.
 
Diploma Eki 
Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen, alınan dereceye ilişkin doğru değerlendirme yapılması için her türlü belgeyi sağlayan, diplomayı tamamlayıcı ve açıklayıcı belgeye "Diploma Eki" denir. Diploma Eki, verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. 
Karadeniz Teknik Üniversitesi ülkemizin en önde gelen üniversitelerinden biri olarak, Diploma eki çalışmalarını zamanında tamamlayarak 2009 yılında Avrupa Komisyonu'na göndermiş ve Diploma Eki Etiketi alan 7 Türk üniversitesinden biri olmuştur.
Diploma Eki her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir. 
 
AKTS Etiketi 
AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. 
Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için AKTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise AKTS notlandırma sistemi yardımıyla harf notuna dönüştürülür. 
Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Dairesi tarafından verilen en prestijli ödül olan AKTS etiketi için tüm Avrupa genelinde 31 farklı ülkeden bu yıl yapılan başvuru çalışmalarında, aralarında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin de bulunduğu beş Avrupa üniversitesi başarılı bulunmuş ve ödülü almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz, bu ödülü kazanan ilk Türk üniversitesidir.  
 
Karadeniz Teknik Üni. » Etkinlikleri