Karabük Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İşletme Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Orman Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Safranbolu Turizm Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Demir Çelik Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Eskipazar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Safranbolu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
Karabük » Karabük Üni.
Karabük Üniversitesi 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları TeşkilatıKanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının KadrolarıHakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü HakkındaKanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına DairKanun"la kurulan ve 28 Mayıs 2007 tarihinde Ahmet Necdet Sezertarafından onaylanan 17 yeni üniversiteden biridir. Karabük ilinde bulunmaktadır.
 
Ayrıca YÖK Genel Kurulu'ndan üniversiteye Tıp Fakültesi kurulma kararıda çıkmıştır.Çok yakında üniversitenin Tıp Fakültesi de hizmete girmişolacaktır.
 
Özellikle üniversitenin kurulması için Karabük İktisadi Kalkınma veSosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Hamit Çepni bir çok temaslardabulunarak yoğun çaba harcamıştır.Üniversitenin kurulu bulunduğuarazinin devletleştirilmesinde işadamları ile müzakereler yaparak bunugerçekleştirmiştir.Karabük Demir Çelik Fabrikaları işçi sarayında ikikat da elli sekiz odayı donatarak ilk fakültenin eğitime başlamasınısağlamıştır.
 
 
Sloganı "Çağdaş Eğitim Yuvanız" 
 
 
 
Karabük Üni. » Etkinlikleri