Acıbadem Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Acıbadem Üniversitesi

Vizyon
Eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik  değerlere önem veren bireyler yaratmadaki kararlılığı; çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, Türkiye’ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmaktır.
 
Misyon
Yükseköğretim Kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlılık düzeyine ulaşmak;
Bilimsel düşünceyi ön planda tutmak;
Yeni fikir ve kavramlar geliştirilmesine ortam sağlamak;
Bilginin yayılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak;
Bilimsel özgürlüğü ön plana çıkararak eşitlik, etik değerler ve takım çalışması ilkelerine göre faaliyet göstermektir.
 
Değerler
Bu hedeflere ulaşabilmek için, bilimsel özgürlüğü ve sorgulamayı ön plana çıkararak, eşitlik, karşılıklı sevgi ve saygı, mükemmelliyet ile takım çalışmasını en önemli değerleri olarak kabul edecektir.  
Acıbadem Ünivesitesi en üst akademik ve insani değerlere sahip, lider bir kurum olacaktır. 
Acıbadem Üniversitesi » Etkinlikleri