Kafkas Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Veterinerlik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sarıkamış BEYSO
( 0 Bölüm )
* Kars Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Kars Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kağızman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sarıkamış Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Atatürk Sağlık Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kafkasya ve Orta Asya Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Stratejik Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane Başhekimliği)
( 0 Bölüm )
* Engelli Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kuş Bilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
» Devlet Konservatuvarı
* Kafkas Üniversitesi Devlet Konservaturı
( 0 Bölüm )
Kars » Kafkas Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı yasayla kurulmuştur 1992 Kasım ayında Kurucu Rektörü atanarak faaliyetlerine başlayan Üniversitemiz, kurulduğu tarihte Atatürk Üniversitesinden devredilen bir fakülte ve tek programlı bir meslek yüksekokulu ile 245 öğrenci ve 40 öğretim elemanına sahipti. Bugün ise Kafkas Üniversitesi bir bölge üniversitesi olma yolunda hızlı ve emin adımlarla yürüyen, geleceğe güvenle ve umutla bakan bir konumda yer almaktadır.
 
Bugün itibariyle üniversitemiz ilimizde bulunan 8 ayrı yerleşkede 6 Fakülte, 3 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Enstitü, 10 Araştırma Merkezi  olmak üzere toplam  28 akademik birime, 507 öğretim elemanına ve yaklaşık 12.500 öğrenci kapasitesine sahiptir. Üniversitemize her yıl büyük çoğunluğu bölge dışından olmak üzere yaklaşık 4.500 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Ulusal ve Uluslararası deneyim ve birikime sahip, özverili öğretim elemanlarımızla yürütülen eğitim-öğretim  ve araştırma faaliyetleri ile öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı bakımından oldukça iyi bir konumdadır. Yükseköğrenimin gerektirdiği çağdaş altyapı ve teknik donanım yatırımları hızlandırılarak sürdürülmektedir.
 
Kafkas Üniversitesi, faaliyetlerinde anayasamızın ve Yükseköğretim Yasası'nın temel ilke ve amaçlarını esas alır. Dolayısıyla ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk İlke ve İnkılaplarının ödün vermez savunucusudur.
 
BESLENME, BARINMA ve SAĞLIK HİZMETLERİ:
 
Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde öğrenci yemekhaneleri ve kafeteryaları düzenli olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar ile özel yurtlarda barınma ihtiyaçlarını karşılayabildikleri gibi kiralık konutlarda öğrenciler tarafından ilgi görmektedir. Ayrıca Üniversitemiz yerleşkesi içerisinde hayırsever Vasfiye ERİŞ tarafından 200 kişilik suit odalardan oluşan kız öğrenci yurdu yapımı tamamlanmıştır. 2011 Nisan ayında yeni bir öğrenci yurdunun yapımına başlanmıştır. İl dışında bulunan Fakülte ve Yüksekokullardaki öğrencilerimizin barınmaları için Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne gerekli taleplerimiz yapılmıştır. Öğrencilerimiz ve personelimiz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Merkezi ve Tıp Fakültesi’nden hizmet alabilmektedirler.
 
BURS OLANAKLARI:
 
Öğrencilerimize verilen devlet kredi ve burs imkanlarının yanı sıra ekonomik durumu yetersiz olanlara Kars ve Kafkas Üniversitesi Kalkınma Vakfı tarafından imkanlar ölçüdünde burs verilebilmektedir.
 
TEKNOLOJİK OLANAKLAR:
 
Kafkas Üniversitesinin bütün birimlerinde öğrencilerin ve araştırıcıların branşları ile ilgili eğitim-öğretiminde araştırma olanaklarını arttırmak amacıyla laboratuarlar mevcuttur. Ayrıca Üniversitemizin tüm birimlerinde bilgisayar, laboratuarları ve internet bağlantısı vardır.
 
SOSYAL, KÜLTÜREL  ve SPORTİF  OLANAKLAR:  
 
Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için öğrencilerimiz tarafından düzenlenmek istenilen tanışma çayları, geziler, mezuniyet baloları gibi etkinliklerde öğrencilerimize bütün imkânlar sağlanarak gerektiğinde araç, malzeme ve yer tahsis edilerek gerekli katkıda bulunulmaktadır. Öğrencilerimiz, kapalı spor salonlarımız, halı sahalarımız, açık spor alanlarımız, ve Sarıkamış Kayak tesislerinden faydalanabilmekte, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında üniversitemizi temsil edebilmektedir. Ayrıca Üniversitemiz birimleri arasında her yıl düzenli olarak futbol, voleybol, basketbol ve diğer spor dallarında turnuvalar gerçekleştirilmektedir. Konferans, seminer, panel, kongre gibi bilimsel toplantılar aracılığı ile öğrencilerimizin güncel konularda bilgi ve görgüleri artırılmaktadır. Gösteri, sergi, tiyatro gibi kültürel etkinlikler ve üniversitemiz bünyesinde bulunan öğrenci kulüpleri ile öğrencilerimizin, geleceğe güvenle bakan evrensel değerlerle donatılmış, toplumsal değerlere duyarlı, kültür ve sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bölgemizin coğrafi konumu nedeni ile komşu ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini gezip görme olanağına sahiptir. Her yıl mayıs ayında üniversitemizce düzenlenen Bahar Şenlikleri ve Kaz Bayramı gibi etkinliklerde öğrencilerimiz, kendi yeteneklerini sergileme fırsatı bulmakla beraber, bolca eğlenmekte; Kars ili ve çevresinde düzenlenen diğer sosyal ve kültürel etkinliklerde katılmaktadırlar. Üniversitemizde Biyoloji, Doğa ve Yaşam, Dağcılık, Kuş Gözlem, Kitap, Müzik, Şiir, Fotoğraf, Atatürkçü Düşünce, Tiyatro, Satranç, Sinema, Binicilik ve Atçılık, Sosyal Düşünce ve Basın Yayın gibi adlarla kurulmuş olan çok sayıda öğrenci kulübünde binden fazla öğrencimiz aktif olarak faaliyet göstermektedir.
Kafkas Üniversitesi » Etkinlikleri