Hitit Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veterinerlik Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sungurlu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İskilip Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Alaca Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Hacı Bektaş Veli Arş. ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Sürekli Egt. Uyg.Arş. Merkz
( 0 Bölüm )
* Hitit Uygarlığı Uyg. ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Bilimsel Teknik Arş. ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Karadeniz Arkeolojisi Arş. ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
Çorum » Hitit Üniversitesi
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2003 yılında kuruldu. Fakülte ilk öğrencilerini 2003-2004 akademik yılında aldı. 2003-2003 akademik yılında açılan fakültenin ilk bölümleri Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümleridir. Şu anda 8 bölümümüz faaliyettedir.Bu bölümler Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Fizik, Kimya, Matematik, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri ile Arkeoloji bölümleridir. Ayrıca henüz öğrenci kabul etmeseler bile Antropoloji ile Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümlerimiz de mevcuttur. Fen-Edebiyat Fakültesi lisans ve yüksek lisans eğitimi vermektedir.
 
Misyonumuz;
Fen-Edebiyat Fakültesinin amacı, yeni bilimsel ürünler ortaya koyarak ulusal ve uluslararası seviyede, özellikle SSCI, SCI ve AHCI indeksleri kapsamındaki dergilerde yeni makaleler yayınlayarak, Türkiye’de ve dünyadaki en iyi fakültelerden birisi olmaktır. Bunun için Fen-Edebiyat Fakültesi ulusal ve uluslararası seviyede diğer fakültelerle işbirliği yapmayı arzulamaktadır. Fen-Edebiyat Fakültesi ayrıca ulusal ve uluslararası ortak projeler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar vb. alanlarda diğer fakültelerle işbirliği antlaşmaları imzalamayı istemektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi Erasmus ve Farabi programlarını desteklemektedir.
 
Vizyonumuz;
Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu bilgi çağına uygun analitik düşünceye, yaratıcılığa ve sosyal farkındalık öğelerine dayalı bir eğitim vermek ve Hitit Üniversitesi mensuplarının entelektüel ve meslekî gelişimlerini sürdürmeleri için uygun şartlar sağlamaktır.
 
Hitit Üniversitesi » Etkinlikleri