Gümüşhane Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Gümüşhane Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kelkit Sağlık Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kürtün Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Torul Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İrfan Can Köse Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi
( 0 Bölüm )
* Türk Dili
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi
( 0 Bölüm )
* Enformatik
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* G.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* G.Ü. Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Gümüşhane » Gümüşhane Üni.
 Gümüşhane Üniversitesi 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yüyürlüğe giren 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Gümüşhane'de Gümüşhane Üniversitesi adıyla kurulan bu Üniversite Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İletşim Fakültesi, daha önce KTÜ'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Meslek Yüksek Okulu, Şiran Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yükseokulu ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Kelkit Aydın Doğan Meslek Yükseokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşturulmuştur.
 
        Gümüşhane Üniversitesi kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni Fakülteler, Yükseokullar ve Meslek Yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. Kurulduğu günden itibaren bünyesine eklenen İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Kelkit Sağlık HMYO, İrfan Can Köse MYO, Kürtün MYO, Torul MYO ile birlikte Gümüşhane Üniversitesi halen 5 Fakültesi, 3 Yüksekokulu , 2 Enstitüsü, 8 Meslek Yüksokulu ve 2 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir.
Gümüşhane Üni. » Etkinlikleri