Fırat Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veterinerlik Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Elazığ Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Maden Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sivrice Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Keban Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Karakoçan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kovancılar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Baskıl Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ ARŞ. VE UYG. MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* DOĞAL AFETLER ARAŞTIRMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* DOĞU ANADOLU BÖLGESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* FIRAT HAVZASI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* LEPRA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* BİLİMSEL ve TEKNOLOJİK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* KARDİYOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* KEBAN YÖR. ÇEV. KİRL. ARŞ. VE UYG. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* SANAYİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* TARIM VE HAYVANCILIK ARŞ. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
* YAPI VE BETON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
( 0 Bölüm )
* BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
» Devlet Konservatuvarı
* Devlet Konservatuarı
( 0 Bölüm )
Elazığ » Fırat Üniversitesi
Zengin bir kültür hayatı bulunan Elazığ ve ilçelerinde eğitim ve öğretime başlayan ve daha sonrada Bingöl, Muş, Tunceli illeriyle Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yükseköğretim kurumlarına sahip olan ve 2547, 2809, 3337 ve 3389 sayılı kanunlarla bugünkü hüviyetini kazanan Fırat Üniversitesi’nin kuruluşu, kademeli olarak gerçekleşmiştir. Büyük Önder Atatürk, 1936 yılında üniversitelerin yurt sathında yaygınlaştırılması gerektiğine işaret etmiş ve Ulu Önder’in bu işaretleri doğrultusunda Doğu Anadolu’da üniversite kurulmasının doğru olacağı vurgulanmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak 1942 yılında düzenlenen “Ikinci Üniversite Haftası”da Elazığ’da yapılmıştır. Bu haklı teşebbüslerin desteklediği, Elazığ’da bir yükseköğretim kurumuna sahip olma çabaları nihayetinde, 1967 yılında gerçekleşmiştir. 1967 yılında Yüksek Teknik Okul açılmış, aynı yıl içinde Ankara Üniversitesi Senatosu’nun Elazığ Veteriner Fakültesi’nin kurulmasını öngören kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmıştır. Teknik Yüksekokul, 1184 Sayılı Kanunla 1969 yılında Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (EDMMA)’ne dönüşmüş, Veteriner Fakültesi de 1970 yılında Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak öğretime açılmıştır. Kuruluşu 11 Nisan 1975 tarih ve 1873 Sayılı Kanunla gerçekleşen Fırat Üniversitesi’nin çekirdeğini Veteriner Fakültesi oluşturmuştur. 1975–1976 eğitim öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakülteleri’nin de ilavesiyle Üniversite, eğitim ve öğretime üç fakülte ile başlamıştır. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ve 41 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen Fırat Üniversitesi’nde Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi adını almış, EDMMA (Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi) ise Mühendislik Fakültesi’ne dönüştürülerek üniversite bünyesinde yer almıştır.
 
Fırat Üniversitesi » Etkinlikleri