Dumlupınar Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Simav Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Simav Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Kütahya Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gediz Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Tavşanlı Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Altıntaş Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Domaniç Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Emet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hisarcık Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Pazarlar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Simav Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Şaphane Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlük Birimleri
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
Kütahya » Dumlupınar Üni.
Dumlupınar Üniversitesi 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur.4 Fakülte ve 2 Enstitünün kuruluşu da aynı kanunda yer almıştır. Daha önce Anadolu Üniversitesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin çekirdeğini oluşturmuştur.
 
    Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı olarak 12 Ekim 1974 tarihinde Kütahya Yönetim Bilimleri Yüksekokulu adı altında kurulmuş ve 4 Aralık 1974 tarihinde öğretime başlamıştır.15 Şubat 1979 tarihine kadar yüksekokul olarak faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren Akademi tarafından Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Daha sonra 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Kütahya İdari Bilimler Yüksekokulu adı altında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır.27 Haziran 1987 tarih ve 3389 Sayılı Kanuna eklenen bir madde ile Anadolu Üniversitesi Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi haline getirilmiştir. 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren ise Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlı Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
    Kütahya Meslek Yüksekokulu 1975-1976 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak öğretime başlamıştır. 1982 Temmuz ayında Anadolu Üniversitesine bağlanmıştır. 3 Temmuz 1992 tarihinden itibaren Dumlupınar Üniversitesine bağlı olarak Eğitim-Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir.
 
    3837 Sayılı Kanunla kurulması öngörülen Fen-Edebiyat Fakültesi,Mühendislik Fakültesi,Simav Teknik Eğitim Fakültesi ve Bilecik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ilaveten 06.09.1993 tarih ve 1450 sayılı Yükseköğretim Kurulu Kararı ile Tavşanlı ve Gediz Meslek Yüksekokulları açılmış ve 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Daha sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 14.02.1994 tarih ve 94.5.332 sayılı kararı ile Kütahya ilinin 10 ilçesi ve Bilecik ilinin 4 ilçesinde toplam 14 Meslek Yüksekokulu daha açılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan 1996/8655 sayılı protokol gereği kurulan Sağlık Yüksekokulu Üniversitemiz bünyesine katılmıştır. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu olarak ayrılmıştır.
    
Dumlupınar Üni. » Etkinlikleri