Şeyh Edebali Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Bozüyük Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Osmaneli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gölpazarı Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Pazaryeli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Söğüt Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* MÜTEK-ARGE (Temiz Enerji Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi)
( 0 Bölüm )
» Koordinatörlükler
* Erasmus Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Farabi Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
Bilecik » Şeyh Edebali Üni.
29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla kurulan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Azmi ÖZCAN’ın Aralık 2007’de atanması ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
 
Kuruluşu rektörlüğe bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleşti. Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Osmaneli Meslek Yüksekokulu, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu, Gölpazarı Meslek Yüksekokulu, Söğüt Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulu, yine Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ve Bozüyük Meslek Yüksekokulu Üniversitemiz bünyesine dahil edildi.
 
Kurulduğu tarihte bir fakülte ve altı meslek yüksekokulu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Üniversitemiz, 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nün akademik ve idari yapılanmasını tamamladı. Mühendislik Fakültesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümleri açıldı. Mühendislik Fakültemiz bugün 659 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Coğrafya, Tarih Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları bulunmakta ve bu Programlarda toplam 229 öğrenci öğrenim görmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dallarında Yüksek Lisans Programları ile Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında toplam 106 öğrenci öğrenim görmektedir.
 
Fen-Edebiyat Fakültesi ise 2009-2010 eğitim öğretim yılında akademik ve idari yapılanmasını tamamlamıştır. Fen-Edebiyat Fakültesinde Kimya, Coğrafya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Tarih, Arkeoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde 651 öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi ve Maliye bölümlerinde 2 bin 803 öğrenci öğrenim görmektedir. 
 
Şeyh Edebali Üni. » Etkinlikleri