Bartın Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Orman Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İslami İlimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
Bartın » Bartın Üniversitesi
Bartın Üniversitesi 22 Mayıs 2008 tarih ve 5765 sayılı kanun ile kurulmuştur.
Bartın Üniversitesi;
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesinden,
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Eğitim Fakültesi ile Edebiyat Fakültesinden;
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsü'nden, oluşmaktadır.
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'ne 9 Eylül 2008'de Prof. Dr. Ramazan KAPLAN atanmıştır.
Bartın Üniversitesi » Etkinlikleri