Artvin Çoruh Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Orman Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Artvin Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Arhavi Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hopa Meslek Yüksekokulları
( 0 Bölüm )
* Yusufeli Meslek Yüksekokulları
( 0 Bölüm )
» Uygulama Merkezleri
* OUVAM
( 0 Bölüm )
* MAUL
( 0 Bölüm )
Artvin » Artvin Çoruh Üniversitesi
Artvin, Karadeniz’in doğusunda, Kafkaslara komşu, olağanüstü doğasıyla ziyaretçilerini büyüleyen bir şehirdir. Topraklarının büyük kısmı, 3900 metreye kadar yükselen, birbiri ardına sıralanmış, sarp ve geçit vermez dağlarla kaplıdır. Dağların yüceliğine, adeta yücelikte dağlarla yarış eden yeşil yaylalar eşlik etmektedir.
Sahil bölgesi hariç, düz ovaya sahip olmayan, bulutların dağların zirveleriyle ritim tuttuğu bu göğe komşu topraklarda 17 Mayıs 2007 tarihli ve 5662 sayılı kanunla Artvin Çoruh Üniversitesi kurulmuş ve bu kanun 29 Mayıs 2007 tarih ve 26736 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5662 sayılı kanunun 7 nci maddesinin Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşu ile ilgili fıkrası şu şekildedir:
 
“Artvin Çoruh Üniversitesi” 
EK MADDE 80- Artvin’de Artvin Çoruh Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
   a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Eğitim Fakültesi ile Kafkas Üniversitesine bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Orman Fakültesinden,
   b) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sağlık Yüksekokulundan,
   c) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Arhavi Meslek Yüksekokulu ile Hopa Meslek Yüksekokulundan,
   d) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.”
 
Artvin Çoruh Üniversitesi’nin kuruluşuna müteakip, Yusufeli Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin 07.12.2007 tarihinde Yüksek Öğretim Kuruluna Rektörlük tarafından yapılan teklif, 14.12.2007 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu yazısı ile 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kabul edilmiştir.
Yine aynı şekilde Rektörlüğün teklifi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın 05.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7d-2 maddesi uyarınca Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nun kurulması uygun görülmüştür.
Mühendislik Fakültesi ve Hopa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinin hukuki kuruluşları Bakanlar Kurulu’nun 26/02/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı kararnamesi ile gerçekleşmiştir.
Böylece Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesindeki akademik birim sayısı 13’e yükselmiştir.
 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim ÖZEN 13 Ağustos 2007 tarihinde tedviren Rektör olarak atanmıştır.
Yükseköğretim Kurulunun 12 Ağustos 2008 tarihinde 12 nci Genel Kurul toplantısında yeni kurulan 23 üniversite için Rektör adaylarını belirlemesinden sonra Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Mehmet DUMAN, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL tarafından 10 Eylül 2008 tarihinde, 2008/52 sayılı kararla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış ve 16 Eylül 2008 tarihinde görevine başlamıştır.
Artvin Çoruh Üniversitesi » Etkinlikleri