Atatürk Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Açıköğretim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eczacılık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Oltu Yer Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veterinerlik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ziraat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Atatürk İlke ve İnkilapları Tarihi
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Türkiye Araştırma Enstitüsi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Erzurum Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Horasan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Narman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Pasinler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Şenkaya Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Aşkale Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hınıs Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Oltu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Tortum Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Akapunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yönetimi Arş . ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Çevre Sorunları Uygulama ve Arş.Merkz.
( 0 Bölüm )
* Dil Eğitimi Uyg. ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Nano Bilim ve Nano Mühendislik Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Orta Dogu ve Orta Asya Kafkasları Araştırma ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uyg. ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Toplumsal Arş. Uyg.ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Eğt. Uyg. ve Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Astrolojik Arş. ve Uyg. Merkz. (ATASAM)
( 0 Bölüm )
* Biyoteknoloji Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Deprem Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Halıcılık Egt. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Organ Nakli Arş. ve Uyg.Mrkz.
( 0 Bölüm )
* Sağlık Arş. ve Uyg. Merkz.
( 0 Bölüm )
* Türk Ermeni İlişkileri Arş. Merkz.
( 0 Bölüm )
» Devlet Konservatuvarı
* Atatürk Üniversitesi Devlet Konservatuarı
( 0 Bölüm )
Erzurum » Atatürk Üniversitesi
 
Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli rüyalarından birinin gerçekleşmesidir.  Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermiştir. Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu,1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi'nin Erzurum'da kurulmasını önerdi. 1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanunla bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. (USAID) teşkilatı aracılığı sonucu Atatürk üniversitesi Nebraska Üniversitesi ile eşleştirilmiştir ve işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Nebraska Üniversitesi Türkiye delegasyonu tarafından 1 Kasım 1954 de  Atatürk Üniversitenin gelişmesi hakkında rapor hazırlamıştır.  Delegasyon ilk olarak Ziraat, Fen Edebiyat, Mühendislik ve Mimarlık bölümlerinin açılmasında ve gerek duyuldukca ilave bölümlerin açılmasında hem fikir olmuştur. 
 
NEDEN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
 
İki üniversite arasındaki ilişki fakülteler arasında karşılıklı yararlı fikirlerin alınıp verilmesi fikrini taşımaktadır. Nebraska ve Türkiyenin doğusu bir çok ortak yanlara sahiptir. Her iki bölge de farklı tahıl ve hayvancılık gibi ziraat ekonomisine bağımlıdır. Nebraska, Türkiyenin doğusu gibi gıda yöntem endüstrileri ve sulamalı ziraate bağlı potansiyel problemlere hitabetmeye yönelmiştir. Türkiye'de ki araştırmacılar Türkiyenin doğu bölgesinin ziraat ekonomisinin geliştirilmesi problemini aşabilme ile karşı karşıya kalmışlardır. Buna benzer olarak, Nebraska araştırmacıları da ziraata bağlı ekonominin uygulanabilirliğini sürdürmek ile karşı karşıyaydı. Her iki üniversite, Türkiye ve Nebraskanın tam ekonomik potansiyellerine ulaşabilmek için iyi eğitilmiş ve eğitimli genç bilimcilere, öğretmenlere ve işletmeci idarecilere olan gerekliliğine cevap vermek zorundaydılar. Atatürk üniversitesinin genç öğretim üyeleri Birleşik Devletlerde farklı araştırmalar yapma olanağını sunan kardeş üniversitenin teknik ve akademik tecrübelerinden yararlanmıştır. Üniversitenin kuruluş tarihi olan 1957 den itibaren 14 yıl boyunca maddi olarak USAID tarafından karşılanan 50 adet uzun-dönem görev kadrosu Nebraska personeli tarafından doldurulmuştur.
Atatürk Üniversitesi » Etkinlikleri