Abdullah Gül Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Merkezler
* Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
( 0 Bölüm )
Kayseri » Abdullah Gül Üniversitesi

21 Temmuz 2010 Tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren 6005 Sayılı Kanunun Ek 130. Maddesi İle Abdullah Gül Üniversitesi Kurulmuştur.
 
10 Aralık 2010 Tarih ve 27781 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 09.12.2010 Tarih ve 2010/45 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Prof. Dr. Musa Hakan Asyalı Abdullah Gül Üniversitesi’ne Rektör olarak atanmıştır.
 
«Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi» olarak belirlenen kurum adımız, 13.05.2011 tarih ve 1 sayılı senato kararıyla «Abdullah Gül Üniversitesi» olarak değiştirilmiştir.
 
Değerler
 
Bilimsellik - Özgünlük - İnsan Merkezlilik
Evrensellik - Takım - Ruhu - Şeffaflık
Yenilikçilik Uluslararasılık Çözüm Odaklılık
Kalite Odaklılık Sürekli Öğrenme Çevreye Duyarlılık
Girişimcilik Sosyal Sorumluluk Fırsat Eşitliği
Katılımcılık Etik Değerlere Bağlılık
 
 
Misyon
 
Kaliteyi ve yönetişimi rehber edinerek insanı öne çıkaran ve yenilikçiliği esas alan bir anlayışla, girişimciliği sosyal sorumlulukla bütünleştirmiş ve sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler yetiştirmek; eğitim ve araştırma faaliyetleri ile tüm paydaşlarına bilimselliğin ışığında fayda üretmek.
 
Vizyon
 
Özgür düşüncenin ışığında, özgün yöntemleri ile yükseköğretim alanında çığır açan, ürettikleri ile insanlığa değer katan ve mensubu olmakla gurur duyulan uluslararası marka bir üniversite olmak.
Abdullah Gül Üniversitesi » Etkinlikleri