Adana Bilim ve Tek. Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Denizcilik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Siyasal Bilgiler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İşletme Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Turizm Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
Adana » Adana Bilim ve Tek. Üni.

Bilgi gücü günümüzde, ekonomik, siyasi ve askeri gücün önüne geçmiştir. Bilginin yoğunlukla ve ağırlıkla üretildiği yer olan üniversitelerin önemi geçmişe kıyaslandığında çok daha üst düzeylere ulaşmıştır. Bu önem artan bir ivme ile daha da yükselmeye devam edecektir. Çünkü bilgi, bilimsel zeminlerde ve bilimsel yöntemlerle üretildiği zaman gerçek bilgi olur.

Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer almasındaki koşullardan biriside evrensel değerler, kurallarla ve ölçülerle donatılmış üniversitelere sahip olmaktır. Üniversiteler nitelikli insan gücünün yetiştirildiği, bilgilerin paylaşıldığı, bilimin egemen olduğu, özgür düşüncelerin üretime dönüştürüldüğü kurumlardır. Bu kurumların sağlamlığı, işleyişi ve devamlılığı toplumun geleceği açısından son derece önemlidir. İnsana yapılan yatırım, yatırımların en önemlisi, en pahalısı ve en uzun vadeli olanıdır. Eğitim süreci uzun bir süreçtir ve meyveleri ancak yıllar sonra toplanmaktadır.

Üniversiteler; barındırdıkları dinamik insan unsurları, evrensel düşünce yapıları, bilgiyi etkin paylaşma imkanları ile içinde bulundukları toplumu çok kısa bir zamanda etkileyebilen ve yön verebilen kuruluşlardır. Bir ülkenin değerlerini dünden bugüne taşıyan kurumlar olarak, ülke kültürünün temel taşları, insanlığın paylaştığı ve düşünce dünyasına açılan kapılardır. Üniversitelerde yetiştirilen insan gücü, toplumu aydınlatan ve ona hayat veren kaynaklardır.

Ülkemiz, kurumsal alan başta olmak üzere, finans ve sigortacılık, sanayi ve ticaret, sağlık, teknoloji, ulaşım ve madencilik sektörü alanında son on yılda oldukça önemli dönüşümler ve gelişimler yaşamıştır. Yaşanan bu dönüşümler sonucunda, bu alanlarda hizmet vermekte olan gerek kamu kuruluşları gerekse de özel kuruluşların, bilimsel veriler ışığında rehberliğe ihtiyaçları git gide artmaktadır. Ayrıca ülkemizin küresel ekonomideki başarısı, küresel ve bölgesel (Ortadoğu’daki Liderlik) rolü, kültürel çeşitliliği ve diğer yandan, enerji güvenliğinde, savunma güvenliğinde, toplumsal dinamizmde, tarım, madencilik ve çevre alanlarındaki sürdürülebilirliğinde, Avrupa’nın ve bölgemizin geleceğinde, Türkiye anahtar rolü oynayacaktır. Bu nedenle, üniversitelerin bu rehberliğe cevap vermeleri kaçınılmazdır.
Üniversitenin en önemli faaliyetlerinden biriside donanımlı ve kaliteli fertler yetiştirmektir. Üniversitelerdeki öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanında, uygulamalı eğitim çalışmalarının içerisinde yer almalıdır. Böylece sanayi ve endüstrinin ihtiyacına cevap verilecek, gerek özel sektöre, gerekse kamu kurumlarına donanımlı uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe kazanmış, istihdama hazır fertler yetiştirilecektir. Bu çalışma şeklini benimsemiş birçok uluslararası üniversite ve kuruluş söz konusudur. Harvard Üniversitesinin bir kuruluşu olan Harvard Business Review, London School of Economics bu yönteme örnek olarak gösterilebilir. Bunların misyonları ‘’Amacımız, değişen dünyada yönetim uygulamalarını iyileştirmek’’. Bu uygulamalara dair kitapları, makaleleri, öğrenim programları ve diğer içerikleri, dünya çapındaki yöneticilere, ‘’kurum ve kuruluşlara, eğitim bilgilendirme ve klavuzluk etmek için yayınlıyoruz’’ şeklindedir. London School of Economics bilgi birikimini özel sektörle paylaşmakta ve 300’ün üzerinde kamu ve özel sektöre rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yukarıdaki çalışma metodolojisini örnek alarak planlama, bahsedilen misyon, vizyon ve değerlerine uyumu açısından önem teşkil etmektedir. Bu nedenle, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi teorik eğitimleri uygulamalı gerçek hayat örnekleriyle güçlendirmiş, tercih edilen bir üniversite olmayı amaçlayan, ülkemizde ve dünyada küçük, orta ölçekli işletmelere ve ticari büyük kuruluşlara rehberlik eden bir üniversite olmalıdır. Ülkemizin geçmişe dayanan tarihi ve kültürel bağları ve özellikle son on yılda büyük değişimler gösteren ve bölgede üstlendiği liderlik misyonu da dikkate alındığında, bölge ülkeleri ve ticari kuruluşlarında üniversitenin bilgi birikiminden ve uzmanlığından yararlanması ve paydaşlarla buluşma zemini sağlanmalıdır. Bu yapı için bir dizi çalışmayı içeren yol haritasının oluşturulması gereklidir.
Adana Bilim ve Tek. Üni. » Etkinlikleri