Ankara » TOBB Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türkiyenin dış dünyaya, dış dünyanın da Türkiyeye açılan en önemli kapılarından biri olmaya aday bir üniversitedir. Kuruluş sürecinde başarılı gençlerin ilk tercihleri arasında yer alan üniversitemiz, gençleri bilgi üreten ve problem çözen bireyler olarak eğitmeyi hedeflemektedir. Üniversitemiz yurtdışındaki eğitime alternatif olmayı da öncelikli amaçları arasına almıştır. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirerek katılımcı ve özgün bir eğitimin modeli olmak, eğitimde evrensel standartlardaki kalite hedeflerine ulaşmak, teknolojik buluşlar yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve teknolojik altyapının gelişmesini sağlamak da üniversitemizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz mezun olduklarında iş deneyimini okurken kazanmış olmanın avantajlarına sahip olacaklardır.
Türkiyenin Geleceğini Biçimlendirmede Vizyonumuzla Uyumlu Aktif Bir Rol Oynamak
Türkiyenin geleceğine yön çizmek TOBB ETÜnün öncelikli hedefleri arasındadır. Üniversitemiz, özgün ve evrensel bilgi üreten, üretilen bilgiyi toplumun yararına sunan, yaratıcı ve girişimci insan gücü yetiştirmeyi Türkiye’nin geleceğine en büyük katkı olarak görmektedir. 1 milyon 200 bin üyesi bulunan ve Türkiyenin en büyük sivil toplum örgütü olan TOBBun maddi-manevi desteğini alan TOBB ETÜ, bu hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirmek için yeterli gücü bünyesinde barındırmaktadır.
Türkiyenin Dünyaca Tanınan Bir Araştırma Üssü Olmak
 TOBB ETÜ, Türkiyenin en önemli teknolojik ve ekonomik araştırma merkezlerinden biri olmaya adaydır. Yurtdışında başarılara imza atan Türk bilim adamlarının yeniden ülkemize kazandırılmasının önemine inanan TOBB ETÜ, beyin göçünü tersine çevirmeye yönelik çalışmalara ağırlık vermektedir. Bu amaçla, öğrenci laboratuvarlarının dışında bilimsel araştırmaların yapılacağı laboratuvarların kurulması için çalışmalar başlamıştır. Üniversitemizin araştırma ve geliştirme politikalarındaki öncelikli hedefleri ise, şu başlıklar altında sıralanabilir:
Ülkemizin kalkınması,
Toplumumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi,
Teknolojinin üretimi, hızlı ve düşük maliyetle üretime aktarılması ve Türkiyenin koşullarına uygulanması,
Ülkemizin doğal, finansal ve insan gücü kaynaklarının verimli kullanımı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi hem öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarını geliştirmek, hem de üniversite olmanın gerektirdiği sosyal sorumlulukları daha etkili biçimde yerine getirebilmek amacıyla; özel eğitim, araştırma ve uygulama merkezleri kurmaktadır. Üniversitemiz bu çerçevede Bilim ve Teknoloji Üst Kurulu, YÖK, TÜBİTAK ve diğer ulusal ve yabancı üniversitelerle birlikte çalışmalar yapılmasına özen göstermektedir. 
 
Üniversitemiz Ar-Ge çalışmalarında uluslararası araştırma kuruluşları ve üniversitelerle yakın işbirliği içinde olunmasını ve bu yolla bilgi alışverişinin hızlı, düşük maliyetli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini de hedeflemektedir.
TOBB Üniversitesi » Etkinlikleri
TOBB ETÜ Üniversiteler Arası Yarıştan Yine Başarıyla Çıktı
TOBB ETÜ 2012-2013 öğretim yılı öğrenci tercihlerinde, üniversiteler arasında giderek art...