Nuh Naci Yazgan Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
Kayseri » Nuh Naci Yazgan Üni.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri Yükseköğrenim ve Yardım Vakfı tarafından kurulmuştur. 23/06/2009 tarih ve 5913 sayılı Kuruluş Kanunu, 07/07/2009 tarih ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kuruluş Kanununda Üniversite; Rektörlüğe bağlı olarak,
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi,
Meslek Yüksekokulu,
Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşmaktadır.
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bünyesindeki İktisat Bölümüne ve İşletme Bölümüne ve Mühendislik Fakültesi Bünyesindeki İnşaat Mühendisliği Bölümüne 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınmıştır.
Nuh Naci Yazgan Üni. » Etkinlikleri