Yalova Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sanat ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Armutlu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çınarcık Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Termal Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yalova Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
( 0 Bölüm )
* Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
( 0 Bölüm )
* Dış İlişkiler Merkezi Birimi (YADİM)
( 0 Bölüm )
* Kariyer Birimi
( 0 Bölüm )
* Özürlü Öğrenci Birimi
( 0 Bölüm )
* Tanıtım ve İletişim Birimi
( 0 Bölüm )
* Yabancı Öğrenci Birimi
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Merkezler
* Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUBİTAM)
( 0 Bölüm )
* Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama Merkezi (YUKAM)
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM)
( 0 Bölüm )
* Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜÇAM)
( 0 Bölüm )
* Girişimcilik ve İşletmecilk Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUGİM)
( 0 Bölüm )
» Komisyonlar
* 2010-2023 Gelişim Planı Komisyonu
( 0 Bölüm )
* [BAP] Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Bologna Eşgüdüm Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Diploma Eki ve Öğrenciye Verilecek Diğer Belgelerin Düzenlenmesi Komisyonu
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Burs Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Kalite Geliştirme Kurulu
( 0 Bölüm )
* Merkez Yönetim Kurulu (YÜSEM)
( 0 Bölüm )
* Senato Eğitim Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü Burs Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Üniversite Burs Komisyonu
( 0 Bölüm )
* Yayın Komisyonu
( 0 Bölüm )
Yalova » Yalova Üniversitesi
Üniversitemizin misyonu, evrensel değerler ışığında; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı ve yenilikçi düşünce anlayışına sahip bireyler yetiştirerek bilgi ve teknoloji üreten bir dünya üniversitesi olmaktır.
 
Üniversitemizin vizyonu, yenilikçi, dinamik ve katılımcı yapısıyla eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme yapan, yerelde etkin küresel başarıya sahip teknoloji odaklı bir üniversite olarak ilerlemektir.
 
Yalova Üniversitesi toplumun kendisinden beklediği görevin ve varlık nedeninin bilinciyle, ulusal ve uluslararası etkinliklerini sürdürürken,
 
Akademik Özgürlük,
Bilimsellik,
Çağdaşlık,
Çevrecilik,
Evrensellik,
Kalite,
Katılımcılık,
Öğrenci Odaklılık,
Paylaşımcılık,
Şeffaflık,
Yenilikçilik ve
Teknoloji Odaklılık temel değerlerine sürekli bağlı olacaktır. 
Yalova Üniversitesi » Etkinlikleri