Melikşah Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen - Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yabancı Diller Eğitim Merkezi
* MÜYDEM
( 0 Bölüm )
Kayseri » Melikşah Üniversitesi
Farklılığı Oluşturan ARTI Değerler; 
 
Aynı cümlelerle konuşmamak, bir önceki gün yaşananları tekrar yaşamamak ve aynı çıtayı seyre dalmamak adına, dünyanın içinde bulunduğu hızlı değişime ayak uydurmak zorundayız.
 
Yeni projeler geliştirmenin ve bu projelerin uygulanabilirliğini hızlandırmanın ne derece hayati önem taşıdığının farkına vardığımız bugün; özgün araştırmalarla bilime katkıda bulunma, risk alma, fırsatları değerlendirip hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerine de bir o kadar ihtiyaç duyduğumuzun bilincindeyiz.
 
 
Yakın tarihi geçmişimize kadar üçüncü dünya ülkeleri arasında zikredilen ülkemiz, bugün dünyanın en büyük 17. ekonomik gücü sıfatını taşıma başarısına ulaşmıştır. Ülkemizi resmeden tablodan çıkarımımız odur ki; ekonomik kaynakların, düşük üretkenlik alanlarından yüksek verimlilik alanlarına aktarılma sürecinde baş aktör olarak büyük önem arz eden girişimci ve müteşebbis ruhlara bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.
 
Geleceğin birer bilim ve iş adamı adayı olan üniversite gençlerimizden vizyon ve misyonumuz ışığında beklentimiz; , düşünme ve muhakeme yetenekleri güçlü,  girişimci ve eleştirel düşünebilen, innovatif, güçlü sezgi sahibi, iyi gözlemci, hayal gücü geniş, iletişim konusunda uzmanlık edinebilen, çok yönlü, kendine güvenen bireyler olma yetisini edinerek Melikşah Üniversitesi’nden hayata atılmalarıdır.
 
Sanayici ile bilim adamı arasında köprü olma gayesiyle,  ticaret ve sanayi şehri Kayseri’de işadamlarımızın desteği ile bilimsel çalışmalar yürütmek üzere 2008 yılında Melikşah Üniversitesi yerleşkesi inşa edilmiş olup, 2009 yılında eğitim – öğretime başlanılmıştır. Bugün içinde bulunduğumuz 2010 –2011 akademik yılında da bilimin ışığında verdiğimiz eğitimin yanı sıra, bilimsel literatüre katkı sağlamak maksadıyla yürüttüğümüz araştırmalarımıza devam etmekteyiz.
 
Sevgili Gençler;
 
Melikşah Üniversitesi olarak önceliğimiz; salt eğitimin ötesine geçip, bu toplumun bir bireyi ve bir paydaşı olduğunuzun bilincinde olarak, hedefinizdeki uzmanlık alanlarında bilgi birikimi kazanımlarınızın önünü açmaya imkân tanımaktır.
 
Her yeni günün artı bir değer olması temennisi ile…
 
Memduh BOYDAK
Melikşah Üniversitesi
Mütevelli Heyet Başkanı
Melikşah Üniversitesi » Etkinlikleri