Maltepe Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen - Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Hemşirelik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Merkezler
* Sağlık Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Avrasya Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi
( 0 Bölüm )
* İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)
( 0 Bölüm )
* Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi (MİKAM)
( 0 Bölüm )
* Proje Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MÜPÜM)
( 0 Bölüm )
* Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uyg. ve Arş. Mrkz.
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Eğitim Birimi
( 0 Bölüm )
» Bölümler
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Bilişim Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Maltepe Üniversitesi

“Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel’ anlayışıyla 1997 yılında yola çıkan Maltepe Üniversitesi;  bugün  9 fakülte, 3 enstitü, 2 Yüksekokul ve 1 Meslek Yüksekokulu ile eğitim-öğretim hizmeti vermekte,  öğrencilerine verdiği diploması uluslararası düzeyde tanınan bir dünya üniversitesi haline gelmiştir.

EUA, TASSA, İMHE Üyelikleri, 75 üniversite ile imzalanan ERASMUS  Değişim Programları da Maltepe Üniversitesinin uluslararasılaşmasının bir göstergesidir.

Maltepe Üniversitesi öğrencilerini iş arayan değil aranan insan olarak yetiştirmeyi amaçlamakta  ve bu amaçları “olmazsa olmaz” sayan,

alanında evrenseli yakalayan, kalkınmanın ve toplumsal sorunların çözümünde bilimin rehberliğine inanmış, güçlü milli ve manevi değerlere sahip, farklı görüş ve düşüncelere saygılı, araştırıcı ve yabancı dilde yeterli öğrenciler yetiştirerek gençlerin ve insanlığın geleceğini aydınlatan bir yükseköğretim kurumudur.

Doğanın kucağında, çevreci bir Üniversitede okumanın ayrıcalığını yaşayan öğrencilerin;   seçtikleri alanda mesleki eğitimlerine devam ederken özel yaşamlarını da sağlıklı, mutlu bireyler olarak sürdürebilmeleri için ulusal/uluslararası kültürel  ve sosyal etkinliklere de önem verilmektedir.

Maltepe Üniversitesi » Etkinlikleri