Uludağ Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veteriner Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ziraat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İnegöl İşletme Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Devlet Konservatuarı
( 0 Bölüm )
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gemlik Necati Kurtuluş Denizcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Sağlık Hizmetleri M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler M.Y.O
( 0 Bölüm )
* M.Kemalpaşa M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Karacabey M.Y.O
( 0 Bölüm )
* İnegöl M.Y.O
( 0 Bölüm )
* İznik M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Yenişehir İbrahim Orhan M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Orhangazi M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Mennan Pasinli M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Gemlik Asım Kocabıyık M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Orhaneli M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Keles M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Harmancık M.Y.O
( 0 Bölüm )
* Büyükorhan M.Y.O.
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* U.Ü.Bölge Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Uyg. ve Araş. Mrk.
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Bilgi İşlem Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜSİGEM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUÇAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (DENTAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Halk Sağlığı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Kent Tarihi ve Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü.Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Araştırma Merkezi (TÜDAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Sürekli Eğitim ve Kariyer Merkezi (USEKAM)
( 0 Bölüm )
* U.Ü. Ekonometri ve İstatistik Araştırma Merkezi (EKOMER)
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
» Kurullar
* Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK)
( 0 Bölüm )
Bursa » Uludağ Üniversitesi
Uludağ Üniversite’sine bağlı olarak, 8 Fakülte, 2 kurulma aşamasında fakülte, 2 yüksekokul, 10 meslek yuksekokulu, 3 yeni açılacak meslek yüksekokulu, 1 Konservatuvar, 3 Enstitü, 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 6 bölüm bulunmaktadır.
1970 yılında kurulan Bursa Tıp Fakültesi (İstanbul Üniversitesine bağlı olarak) ile 1974 yılında kurulan Bursa İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Üniversitenin temelini oluşturmaktadır.
1975 yılında yasal kuruluşunu gerçekleştirerek Bursa Üniversitesi adı altında Eğitim-Öğretim hizmetine başlayan Üniversitemizin 20 Temmuz 1982 tarihinde Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile adı “Uludağ Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir.
· 1976 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
· 1978 yılında Veteriner Fakültesi
· 1981 yılında Ziraat Fakültesi
· 1982 yılında Eğitim Fakültesi (Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bursa Yükseköğretmen Okulu ile Yabancı Diller Yüksekokulu birleştirilerek)
· 1982 yılında İlahiyat Fakültesi
· 1983 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi’nin kurulması ile birlikte üniversitemizdeki faal olan Fakülte sayısı 8′e ulaşmıştır.
· 1995 Hukuk, Güzel Sanatlar ve Diş Hekimliği Fakülteleri ( 04.07.1995 gün ve 95/7044 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Üniversitemiz bünyesinde kurulması uygun görülmüş, henüz faaliyete başlanılmamıştır.)
Sanayi ve hizmet sektörüne nitelikli ara insan gücü yetiştirmek amacıyla;
· 1985 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
· 1986 yılında Bursa Meslek Yüksekokulu adı ile kurulan Yüksekokul
· 1996 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak ikiye ayrılmıştır.
· 1992 yılında İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ( İlahiyat Fakültesine bağlı olarak kurulmuştur.)
· 1994 yılında Mustafakemalpaşa Meslek Yüksek Okulu
· 1995 yılında Karacabey Meslek Yüksek Okulu
· 1995 yılında İnegöl Meslek Yüksek Okulu
· 1995 yılında İznik Meslek Yüksek Okulu
· 1995 yılında Yalova Meslek Yüksek Okulu
· 1996 yılında Sağlık Yüksekokulu (4 yıllık)
· 1997 yılında Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksek Okulu
· 1999 yılında Orhangazi Meslek Yüksek Okulu
· 1999 yılında Mennan Pasinli Meslek Yüksek Okulu
· 1998 yılında U.Ü.Devlet Konservatuvarı kurulmuştur. (Yarı zamanlı statüde)
· 1999 yılında U.Ü.Dev.Konser.Müz.ve Bale İlköğretim Okulu kurulmuştur. (Tam Zamanlı Statü)
Üniversitemizin Yöresel Dağılımı
Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik-Mimarlık, Veteriner, Ziraat, Eğitim Fakültesinin büyük bölümü ile Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Hizmetleri ve Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Enstitüler, Bölüm Başkanlıkları ve Rektörlük merkez örgütü, şehir merkezine 18 Km.uzaklıktaki 16.000 dönüm arazi üzerine kurulu ana yerleşim birimi olan Görükle Kampüsünde faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim Fakültesinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Devlet Konservatuvarı, Sağlık Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi şehir merkezinde hizmet vermektedir.
Yalova ili ile Mustafakemalpaşa, Karacabey, İnegöl, İznik, Yenişehir ve Orhangazi ilçelerinde bulunan yüksekokullarımız hizmetlerini isimlerini aldıkları ilçelerde sürdürmektedirler.
Üniversitemizde 2003-2004 akademik yılında, 24.803 Lisans, 15.751 Önlisans, 1808 Yükseklisans, 657 Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 43.019 öğrenci öğrenim görmektedir. Eylül 2003 tarihi itibariyle Üniversitemizde toplam 332 Profesör, 136 Doçent, 259 Yardımcı Doçent, 269 Öğretim Görevlisi, 132 Okutman, 859 Araştırma Görevlisi, 84 Uzman olmak üzere toplam 2.071 öğretim elemanı bulunmaktadır.
 
 
 
Uludağ Üniversitesi » Etkinlikleri