KTO Karatay Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
Konya » KTO Karatay Üniversitesi

1882 yılında kurulan Konya Ticaret Odası 20 bin civarında üyesiyle Türkiye’nin en eski ve köklü odalarından birisidir. Bu köklü oda İl’de her zaman öncü konumda olmuş ve büyük açılımlar getirmiştir. Günlük hizmetleri yanında büyük eserlere de imza atılmıştır. En iyi örneklerden birisi Konya İli’ni ulusal ve uluslar arası erişime açan Konya Ticaret Odası Fuar Alanı’dır (Aksaray Yolu’nda). Her yıl yapılan bir çok fuarcılık faaliyeti ile bölgeye ve ilkeye büyük hareket getirmektedir. Örnek olarak 2010 Mart ayında yapılan Uluslar arası Konya Tarım Fuarı’nı 170 bin kişi ziyaret etmiştir.
 
Konya Ticaret Odası’nın daha büyük hizmeti ise kaliteli bir üniversite kurmak olmuştur. Bu amaçla 2005 yılında çalışmalara başlanmış, bu tür bir üniversitenin mutlaka bir Vakıf tarafından kurulması gerektiği için Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı kurularak çalışmalara başlanmıştır. 
 
Kurucu Vakıf Başkanı ve Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Hüseyin Üzülmez’dir. Kendisi aynı zamanda TOBB-ETU Mütevelli Heyeti’nde ve TOBB Yönetim Kurulu’nda Sayman üye olarak görev yapmaktadır. TOBB ve TOBB-ETU Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB-ETU Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Şahin Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’ndedir. Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılarımız Konya Ticaret Borsası Başkanı M. Uğur Kaleli ve İşadamı İsmail Hakkı Kolat’tır. 
 
Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu Üyelerimiz şu isimlerden oluşmaktadır: Hüseyin Üzülmez (Başkan), Mehmet Ali Çelik (Başkan Yard.), Ali Haydar Yıldırım (Muhasip üye), Mehmet Ali Arlı (Üye), Banu Bağrıaçık (Üye), Ali Dutak (Üye), Harun Kızılay (Üye), Ömer Faruk Okka (Üye), İlker Özkan (Üye), Okay Tınkır (Üye), Ertuğrul Uslu (Üye). 
KTO Karatay Üniversitesi » Etkinlikleri