Tunceli Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Tunceli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çemişgezek Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Alevilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Munzur Su Ürünleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Küçükbaş Hayvancılık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Jeotermokronoloji Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Tunceli » Tunceli Üniversitesi
Üniversitemiz, 28/3/1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa, 22/05/2008 tarih ve 5765 sayılı Kanunla eklenen 102. maddesiyle kurulmuştur.
Bu Kanun maddesine göre;
Tunceli’de Tunceli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.
Bu Üniversite;
                             a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik Fakültesi e Su Ürünleri Fakültesi ile Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
                             b) Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Tunceli Meslek Yüksekokulundan,
                             c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur.  Denilmektedir.
                Ayrıca, 1/2/2010 tarihli ve 2010/103 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karar ile Üniversiteye bağlı olarak, Edebiyat Fakültesi  ile 8/4/2010 tarihli ve 2010/367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Rektörlüğe bağlı olarak Sağlık Yüksekokulu kurulması kararlaştırılmıştır.
 
Vizyon
(1) Yöremizde ve bölgemizde eksikliği hissedilen girişimcilik ruhunun gelişmesine katkıda bulunabilecek yatırımcılara proje ve Ar-Ge desteği sunmak, (2) yöremizde ve bölgemizde birikmiş insani ve sosyal sorunlara evrensel hukuk-evrensel demokrasi-evrensel insan hakları normlarına uygun çözümler üretebilecek eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri geliştirmek, (3) ülkemizin doğu ve güneyindeki komşu devletlerle mevcut ilişkileri geliştirmeye yardımcı olmak amacıyla öğretim elemanı ve öğrenci değişimine yönelik karşılıklı programlar düzenlemek.
Misyon
21. Yüzyılda bölgemizin, ülkemizin ve hatta tüm insanlığın çözüm bekleyen önemli problemleri olarak gördüğümüz su, çevre, gıda, enerji, insani ve sosyal sorunlar konularında ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir çözümler üretmeye yönelik eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilecektir
Tunceli Üniversitesi » Etkinlikleri