İzmir Ekonomi Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen - Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tarımsal Teknoloji ve Gıda Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulu
* IEU - SQA Uluslararası Ortak Önlisans Programları
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* EKOKENT
( 0 Bölüm )
* EKOAB
( 0 Bölüm )
* EKOSEM
( 0 Bölüm )
* EKOTAM
( 0 Bölüm )
* EKOGİRİŞİM
( 0 Bölüm )
* EKOLİDER
( 0 Bölüm )
* EKOAF
( 0 Bölüm )
* EKOKAM
( 0 Bölüm )
İzmir » İzmir Ekonomi Üni.

İzmir Ekonomi Üniversitesi, T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı" tarafından kurulan Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, katılımcı, yaratıcı ve girişimci bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite 2001 yılında öğretime başlamış olup, hem İzmir hem de Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesidir.
 
Üniversitede, 7 Fakülte, 3 Yüksekokul, 2 Enstitü, 8 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.
 
Bu akademik birimlerde 8 ayrı programda ön lisans, 31 ayrı programda lisans öğretimi, 20 ayrı programda yüksek lisans öğretimi ve 3 ayrı programda doktora öğretimi sürdürülmektedir.
 
Lisans öğretim programlarından yedisi ABD-(SUNY) New York Eyalet Üniversitesi ile müşterek yürütülen çift diploma programlarıdır.
 
“Mutfak Sanatları ve Yönetimi” ve “Moda ve Tekstil Tasarımı” bölümlerine ön kayıt ile diğer lisans ve ön lisans programlarına merkezi sistem (ÖSYM tarafından yerleştirilen) ile öğrenci kabul edilmektedir.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin yurt dışındaki 92 Üniversite ile ERASMUS programı anlaşması, 27 üniversite ile akademik işbirliği protokolü bulunmaktadır.
İzmir Ekonomi Üni. » Etkinlikleri