Şehir Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İslâmî İlimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Modern Türkiye Çalışmaları Merkezi
( 0 Bölüm )
* Şehir Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
» Diller Okulu
* İngilizce Hazırlık Programı
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Şehir Üniversitesi
Kurucu Vakıf
Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör bilginin üretimi ve organizasyonudur. Bilim ve Sanat Vakfı, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihi köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşasına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir bilgi geleneği oluşturamama sorunu yatmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı, Türk toplumunun bu sorunu aşmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.

Vizyon
Bireyin toplumla, toplumun doğayla uyum içinde yaşadığı bir küresel sistem mümkündür. Bilim ve Sanat Vakfı, böyle bir sistemin bilgi, inanç ve sanat temellerinin özgürce araştırıldığı bir ortamı gelecek kuşaklara sunmayı hedeflemektedir.

Misyon
Özgür ve hoşgörülü bir çalışma, araştırma ve tartışma ortamında; evrensel, ulusal ve mesleki bilgi ve düşüncelerin sorgulanması, yeniden üretilmesi, yaygınlaştırılması ve insanlık yararına uygulanması yolunda kesintisiz çaba harcamak. Bu çaba içindeki yetenekli bilim ve düşünce insanlarına katkıda bulunmak.

Bilim ve Sanat Vakfı'nın Kısa Tarihçesi
1986 yılında kurulan Bilim ve Sanat Vakfı, üç yıllık kuruluş çalışmalarının ardından 1989 yılından itibaren misyonunu gerçekleştirmeye yönelik burs ve seminer çalışmalarını başlatmış ve sözkonusu çalışmaları bugüne kadar kesintisiz devam ettirmiştir. Seminerlerde sahasında uzman olan birçok üniversite öğretim üyesi, sanatçı ve yazar görev almış, sistemli bir tarzda Türk gençliğinin mevcut bilgi paradigmalarını sorgulayabilecekleri bir tartışma ortamı yaratmışlardır. 2001 yılında Vefa’daki merkez binasına taşındıktan sonra seminer ve araştırma çalışmaları daha sistemli bir yapıya bürünmüştür.
 
Şehir Üniversitesi » Etkinlikleri