Sabahattin Zaim Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İslâmî İlimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitim Ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » Sabahattin Zaim Üni.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili,  5981 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.
Sabahattin Zaim Üni. » Etkinlikleri