Selçuk Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mesleki Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Selçuklu Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veteriner Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ziraat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sanat ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ereğli Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Beyşehir A.Akkanat İşletme Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Mevlana Araştırmaları Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beyşehir Ali Akkanat Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Akşehir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Bozkır Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Cihanbeyli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çumra Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Doğanhisar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Güneysınır Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hadim Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Huğlu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ilgın Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kadınhanı Faik İçil Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kulu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sarayönü Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Seydişehir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Taşkent Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölüm Başkanlığı
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araş. ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kazaları Araştırma, Önleme ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Mantarcılık Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Selçuklu Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türk Halk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Konya ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uygulamalı Matematik Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* İmalat Sis. Otomasyonu ve Bil.Des.Tas.Üretim Araş. ve Uyg. Merkezi
( 0 Bölüm )
* Stratejik Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Biyoyakıtlar Uygulama Araştırma ve Merkezi
( 0 Bölüm )
* İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (Arge)
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Radyo-Televizyon yapım ve yayıncılık Araştırma ve Uyg. Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Nasreddin Hoca Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Mevlana Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
» Koordinatörlükler
* Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Socrates/Erasmus Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Meslek Yüksekokulları (MYOK) Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Pedagojik Formasyon Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Öğretim Üyesi Yetiştirme Program (ÖYP) Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
» Konsevatuvar
* Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı
( 0 Bölüm )
Konya » Selçuk Üniversitesi
 Konya'da üniversite açılması konusu ilk olarak 1955 yılında TBMM'de hazırlanan bir kanun tasarısı ile gündeme gelirken, milletvekillerinin yarısından fazlası tarafından imzalanan tasarı, talihsiz bir şekilde Milli Eğitim Komisyonu'ndan geçememiştir. 1962'de M.E.B.'e bağlı olarak açılan Selçuk Eğitim Enstitüsü ve Yüksek İslâm Enstitüsü ile üniversiteye sahip olma yolunda ilk ciddi adım atılmıştır. Bu ilk adımın güçlendirilerek geliştirilmesi için 1968’de Konya'da Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği kurulmuş ve nihayet duyulan yakın ilgi, gösterilen üstün gayretler sonucu bugünkü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin nüvesini teşkil eden Mühendislik-Mimarlık Yüksekokulu kurulmuştur. Binası, dersliği, personeli ve bütçesi olmadığı halde Üniversite'yi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin gayretleri ile 1970-1971 eğitim-öğretim yılında Çocuk Esirgeme Kurumuna ait bir binada (Gazi Lisesi yanı) hizmet vermeye başlayan bu yüksekokul, 5 Temmuz 1971 tarih ve 1418 sayılı kanunun 9’uncu  maddesine istinaden Konya Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi unvanını almıştır.
 
           Üniversitenin kuruluşuna hazırlık safhası teşkil eden bu üç okuldan daha etkin bir üniversiteye geçiş süreci ise 1975 yılında gerçekleşmiştir. 11 Nisan 1975’te yürürlüğe giren ‘4 Üniversitenin Kurulması ile İlgili 1873 Sayılı Kanunla’ yurdumuzda dört üniversitenin kurulması öngörülmüş ve Selçuk Üniversitesi de bu kanuna istinaden kurulmuştur. 1976-1977 eğitim-öğretim yılında Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olmak üzere 2 fakülte, 7 bölüm, 327 öğrenci ve 2 kadrolu öğretim üyesi ile faaliyete geçen Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösterememiştir.
 
           Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982 olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim Fakültesi'ne, Konya Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi'nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne, Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin kurulmuş, Yabancı Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüş, Niğde Eğitim Enstitüsü Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi, ‘41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname’ ile bir anda 8 fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.
 
            2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayında Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
 
            Bugün bünyesinde 21 fakülte, 6 enstitü, 6 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk Üniversitesi, 65.000'i aşkın öğrencisi ile Türkiye’nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır.
Selçuk Üniversitesi » Etkinlikleri