Sinop Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ayancık Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Boyabat Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gerze Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* KOSGEB - TEKMER Birimi
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Farabi Kurum Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
* Erasmus
( 0 Bölüm )
* Bilgi Edindirme
( 0 Bölüm )
* Bimer
( 0 Bölüm )
* ÖSYM İL Temsilciliği
( 0 Bölüm )
» Merkezler
* Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Çocuk Üniversitesi)
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Bilimsel ve Teknoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Sinop » Sinop Üniversitesi
Üniversitemiz, 2007 yılında, Türkiye’nin doğal, tarihi ve kültürel varlıklarıyla adeta kuzeyinde parlayan yıldızı konumunda olan Sinop İlinde kurulmuştur. Asli vazifesi olan eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini 4 fakülte, 2 yüksekokul, 2 enstitü ve 4 meslek yüksekokulundan oluşmuş 12 ayrı biriminde, 2011-2012 akademik yılı itibariyle, lisans ve ön-lisans düzeyinde 4239, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise 74 öğrencisiyle sürdürmektedir.
 
Söz konusu faaliyetler çerçevesinde, bilimsel araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi ve uygulamayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu anlamda bir üniversitenin asli misyonunun var olan bilginin anlaşılmasının sağlanması yanında yeni bilgilerin üretilmesiyle hayata geçirilmesi olduğunu da koşulsuz kabul eder. Bunun için, bilginin üretilmesi ve paylaşılması süreçlerinde her türlü kısıtlamaya karşı çıkar. Bilimsel faaliyetlerin rahatça yürütülebildiği, yeni yeteneklerin ortaya çıkmasının teşvik edildiği ve öğrencilerin kendilerini geliştirebildikleri bir ortam oluşturur.
 
Üniversitemiz, bünyesindeki mensuplarının, mezunlarının ve toplumun her kesiminden insanların gelişimi için yaşam boyu eğitimi özendirir ve bilimsel gelişim doğrultusunda yenilediği bilgileri aktarır. Öğrencilerini, insani ve ahlaki değerlere sahip ve bunlara saygılı, liderlik yetenekleriyle donatılmış, geniş görüşlü, sürekli öğrenme ve kendini yenileme alışkanlığı edinmiş bireyler olarak topluma kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin maddi zorluklar nedeniyle yükseköğrenim hakkından yoksun kalmaması ve öğrenimini sürdürebilmesi için gerekli desteği sağlamayı görev bilir. İşlevlerini toplumun her kesimine yararlı olmak amacıyla, çevresiyle yakın ilişki içerisinde sürdürmeyi arzular.
 
Hızlı değişime ve küreselleşmeye uyum sağlamak için tüm öğretim üyelerini, birimlerini ve yöneticilerini gelecek ile ilgili plan hazırlamaya, somut stratejiler üretmeye ve bu stratejilerini hayata geçirme yolunda adımlar atmaya teşvik eder. Bu amaçla, bilgiye dayalı, görev ve sorumlulukların akademik ve idari birimlere dağıtıldığı, demokratik, katılımcı, dinamik, esnek ve şeffaf bir yönetim biçimini benimser.
 
Her şeyin ötesinde, Üniversitemiz, öncelikle insana saygı duyar ve hoşgörüyü esas alır.
Sinop Üniversitesi » Etkinlikleri