R.T. Erdoğan Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Sağlık Yüksekokulu (TEB)
( 0 Bölüm )
* Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Kurulum aşamasında)
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Rize Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ardeşen Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Fındıklı Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Pazar Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Bitki-Toprak Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Karadeniz Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Maviyemiş Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Rize » R.T. Erdoğan Üni.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 17 Mart 2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 15 yeni üniversite kurulmasına ilişkin 5467 sayılı Kanunla Rize Üniversitesi adıyla kurulmuş olup, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır.
 
Rize Üniversitesi kuruluşunda KTÜ’ye bağlı iken kendisine devredilen Fen-Edebiyat, Su Ürünleri, İlahiyat, Eğitim Fakülteleri ile Fındıklı ve Rize Meslek Yüksek Okullarıyla (Teknik Bilimler Meslek ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu olarak ikiye ayrılmıştır.) birlikte Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Ardeşen Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Ardeşen Meslek Yüksekokulu, Pazar Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksek Okulu ve Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinden oluşmaktadır. Üniversitemiz mevcut haliyle 3 Enstitü, 11 Fakülte, 7 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 6 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Rektörlüğe bağlı 6 bölüm olmak üzere 40 akademik birimden oluşmaktadır.Mevcut yapısıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Sağlık Bilimleri ağırlıklı bir üniversite durumundadır.
R.T. Erdoğan Üni. » Etkinlikleri