Pamukkale Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen - Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Denizli Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Fizik tedavi ve rehabilitasyon Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Moda Tasarım
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Denizli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kale Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Bekilli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Buldan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çivril Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Honaz Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çal Meslek Yükesekokulu
( 0 Bölüm )
* Acıpayam Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Tavas Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi
( 0 Bölüm )
* Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji - BİYOM
( 0 Bölüm )
* Deneysel Araştırma Birimi
( 0 Bölüm )
* Deniz Kaplumbağaları - DEKAMER
( 0 Bölüm )
* Denizli Halk Kültürü DEHAM
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri EBUAM
( 0 Bölüm )
* Enerji - PAUEUAM
( 0 Bölüm )
* Gen Mühendisliği - Biyo Teknoloji - PAMGEN
( 0 Bölüm )
* Jojoba Adaptasyon Merkezi JOMER
( 0 Bölüm )
* Kadın Sorunları - KASUAM
( 0 Bölüm )
* Kalite Yönetimi ve Veri Değerlendirme - KADEM
( 0 Bölüm )
* Malzeme MALUYAM
( 0 Bölüm )
* Mantar PAÜMMER
( 0 Bölüm )
* Simulasyon ve Modelleme - SİMMOD
( 0 Bölüm )
* Stratejik Araştırma Geliştirme ve Entegrasyon - SAGEM
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim ve Proğram Geliştirme Merkezi - PAÜSEM
( 0 Bölüm )
* Toplumsal Ekonomik ve Siyasal - TESAUM
( 0 Bölüm )
Denizli » Pamukkale Üni.
Kuruluş [değiştir]
1976 yılında Denizli Mühendislik Akademisi adıyla bugünkü Denizli Tren Garı 'nın üst katında Makine ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinden birer sınıf halinde eğitime başlamıştır.Sonraki yıllarda Kınıklı 'daki Özel Denizli Koleji olarak eğitim veren bina satın alınmış ve buraya taşınmıştır.Bu bina daha sonra önünde kaide üzerine dikili olan F-104 Starfighter savaş uçağından dolayı halk arasında Uçaklı Kampüs olarak adlandırılmıştır.
İlk Yılları ve Bugünü [değiştir]
1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi 'nin kurulmasıyla bu üniversiteye bağlanmış ve Tıp Fakültesi ile sonrasında Eğitim Yüksekokulu kurulmuştur. 1992 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren birimler, bu yıldan itibaren Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ile İİBF ve Fen ve Edebiyat Fakülteleri de eklenerek beş fakülteyle kurulan yeni Üniversite, bugün on fakülte, dört enstitü, beş yüksekokul, sekiz meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.Genç yaşına rağmen hızla gelişerek, ağustos 2011 itibariyle, toplam 43.000 öğrenci, 1700'ü akademik olmak üzere 3000 çalışana ulaşmıştır.Tüm fakültelerin ve sosyal tesislerin bir araya toplanacağı bir alan olarak düşünülen Kınıklı Kampüsünde çok hızlı bir üst yapı çalışması süreci yaşanmaktadır.Olimpiyat bayrağına sahip olan tek üniversite, Pamukkale Üniversitesi'dir. Pamukkale Üniversitesi 'nde akademik ve idari personelin sayı ve niteliğinin artması, yukarıda bahsedilen yeni mekânlar ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarının yaratılması sayesinde araştırma ve eğitim-öğretim standardının önde gelen Üniversitelere ulaştırılması sağlanmıştır.Modern bir kütüphanesi vardır.Bu arada 2011 yılı itibariyle;60000 adet kitap,63 adet online veri tabanı,50000 adet elektronik dergi,45000 adet elektronik kitap,15adet cd-rom veri tabanı,2 adet dvd-rom tabanı,750 başlıklı dergi ve 1350 adet tez bulunmaktadır. Bilimsel alt yapının gelişmesine paralel olarak Uluslararası Atıf endeksince taranan dergilerde yayımlanan makale sayısı 1991 yılında 41 iken 2004' de 145' e, 2005' de 227' ye ve 2006 yılının ilk 6 ayında 173'e yükselmiştir. Bilimsel etkinlikler de bu gelişmelere paralel olarak artmış, hemen her hafta en az bir etkinliğin düzenlendiği Üniversitemizde 2005-2006 Akademik Yılında gerçekleştirilen bilimsel toplantı sayısı 150, konuşmacı sayısı ise 5.000' i aşmıştır. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem verilmiş, Sokrates-Erasmus programları kapsamında Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinde sürdürülen 30 program ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
Pamukkale Üni. » Etkinlikleri