Korkut Ata Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Bahçe Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Düziçi Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Erzin Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kadirli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Osmaniye Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Basın Halkla İlişkiler Birimi
( 0 Bölüm )
* Dış İlişkiler Birimi
( 0 Bölüm )
* Kalite Geliştirme Birimi
( 0 Bölüm )
» Diğer Birimler
* OKÜSEM
( 0 Bölüm )
* OKÜMERLAB
( 0 Bölüm )
Osmaniye » Korkut Ata Üniversitesi
 Osmaniye’de ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak 1976 yılında Osmaniye Belediyesine ait bir binada kurulan Osmaniye Meslek Yüksekokulu daha sonra 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun kabulü ile 04.11.1981 tarihinde Çukurova üniversitesine bağlanmıştır.
 
 
    Çukurova Üniversitesine bağlanan Osmaniye Meslek Yüksekokulu şehir merkezine 5 km uzaklıktaki Fakıuşağı Köyü merası olan şimdiki kampus alanına  hazineden 22.12.1984 tarihinde tahsis yoluyla elde etmiştir.
 
 
    Burada gelecekte kurulacak olan bir üniversitenin altyapısını oluşturmak üzere sürdürülen faaliyetler sonucunda şimdiki kampus alanı meydana gelmiştir.
 
 
    Kampus alanının gelişmişliği ve fiziki imkanların durumun içeren bir başvuru sonucunda Çukurova Üniversitesine bağlı olarak 23.06.2006 tarih ve 26207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Mühendislik Fakültesi kurulmuştur.
 
 
           Yüksekokul yönetiminin girişimleri sonucunda 1999 yılında Osmaniye’ye 1000 kişilik öğrenci yurdunun yapımı sağlanmıştır. Yurt yapımı için Yüksekokula ait tahsisli araziden 30000 M2 alan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
 
 
  1.2-KURULUŞ:
 
 
    Bu gelişmeler sonucu 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunun 84. Ek Maddesi ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi kurulmuştur.    Kuruluş kanunundaki ilgili madde aynen şöyledir:
 
 
    EK MADDE 84 – Osmaniye’de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu üniversite;
 
 
a) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Mühendislik Fakültesinden,
 
 
b) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Meslek Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulundan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bahçe Meslek Yüksekokulu ile Düziçi Meslek Yüksekokulundan,
 
 
c) Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden, oluşur. Şeklinde ifade edilmiştir.
 
 
Daha sonra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünün 05.12.2007 tarih ve 132 sayılı başvurusuyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.03.2008 tarih ve 04987 sayılı yazısıyla Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/02/2008 toplantısında  Erzin Meslek Yüksekokulu kurularak ilave edilmiştir.
 
 
Yine Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünün 10.01.2008 tarih ve 15 sayılı yazısıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı teklif üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu 14/02/2008 tarihli toplantısı ile Rektörlüğe bağlı olarak;
 
 
1-    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
2-    Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
3-    Güzel Sanatlar Bölümü
4-    Türk Dili Bölümü
5-    Yabancı Diller Bölümü
6-    Enformatik Bölümü
kurulması uygun görülmüştür.
Korkut Ata Üniversitesi » Etkinlikleri