İstanbul Gelişim Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* *
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulu
* Bölümler
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » İstanbul Gelişim Üni.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Gelişim Meslek Yüksekokulu 14/7/2008 tarihli ve 2008/13951 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz ise 3 fakülte 2 enstitü ile 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle lisans eğitimine başlamıştır.
 
Mühendislik Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültelerinde dört; İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde ise üç programın açılışı gerçekleşmiştir. 2011 – 2012 akademik yılında Meslek Yüksekokulumuzun eğitim verdiği program sayısı birinci ve ikinci öğretim dahil toplam 40 programa ulaşmıştır.
 
Gelişim Eğitim ve Kültür Vakfı, yılların tecrübesiyle okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde hizmet vermektedir. Vakfın temel amaçlarından biri yükseköğretimdeki eğitimle Türkiye’ de ve dünyada nitelikli ve girişimci akademisyen ve iş adamları yetiştirmek ve sağladığı burs imkanlarıyla Türkiye’ nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi;2011 - 2012 Eğitim - Öğretim yılında Hukuk Fakültesi, Sağlık Birimleri Yüksekokulu ve mevcut fakültelere yeni program ve bölümler ilave edilerek eğitim öğretimini sürdürecektir.
İstanbul Gelişim Üni. » Etkinlikleri