İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Eğitim Bilimleri Fakültesi
( 25 Bölüm )
› Özel Eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi ABD
› Yabancı Diller Eğitim Bölümü İngiliz Dili Eğitimi A.B.D.
› Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ABD
› Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Eğitim Felsefe ABD
› Eğitim Programları Bölümü eğitimde Program Geliştirme ABD
› Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Eğitim Psikolojisi ABD
› Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü Eğitim Yönetimi ABD
› İlköğretim Bölümü Okul öncesi Eğitimi ABD
› Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi ABD
› Özel Eğitim Zihin Engellileri Öğretmenliği Lisans Programı
› Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Bilgisayar ve Öğretmenliği Lisans Programı
› Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri ABD
› Eğitim Programları Bölümü Karşılaştırmalı Eğitim ABD
› Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD
› Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü Eğitim Ekonomisi ABD
› İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı
› Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Felsefe Grubu Eğitimi ABD
› Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi ABD
› Eğitimin Kültürel Temelleri Bölümü Güzel Sanatlar Eğitimi ABD
› Eğitim Psikolojik Hizmetler Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Lisans Programı
› İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD
› Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi ABD
› İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı
› İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ABD
› İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Temel Bilimler Bölümü
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Adli Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Gıda Güvenliği Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Hepatoloji Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Kök Hücre Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Nükleer Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Su Yönetimi Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 1 Bölüm )
* Başkent Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beypazarı Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Devlet Konservatuvarı
( 0 Bölüm )
* Elmadağ Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ev Ekonomisi Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* GAMA Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Haymana Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kalecik Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Nallıhan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* kalecik
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
Ankara » Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olmanın bilinci ile Atatürk devrimleri ve Cumhuriyetin ilkeleri ışığında ülkesinin ve toplumunun aklın ve bilimin yol göstericiliğinde çağdaş uygarlığın en üst düzeyine erişmesi hedefine kilitlenmiştir.

Misyonumuz, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmelere katkıda bulunmak; bu gelişmeleri güncellikle takip ederek ülkenin yükseköğrenimine, toplumsal yaşamına, yönetimine, kalkınma-gelişme dinamiklerine, hizmet ve ürün üretim süreçlerine yansıtmak; insan refahı ve mutluluğu ile doğaya ve çevreye tam duyarlılık içerisinde ülkenin hızlı ve sürdürülebilir kalkınma çabalarını güçlendirmek; başta genç nesiller olmak üzere her yaştan insanımıza öğrenmek, meslek sahibi olarak çalışmak ve çalışmalarında verimliliği artırmak için bilimsel ve mesleki gelişme olanaklarını mümkün olan en etkili biçimde sunmak; nitelikli, özgün ve özgül, bilimsel bilgi üretimi ve yayılımında mükemmeliyete erişmek; araştırmacılar ve bilim insanlarına özgür ve verimli çalışma altyapısı ve ortamı sunarak bilimin ışığına güç katmak; bilimde ileri ülkelerin oluşturduğu uluslararası platformlarda en saygın konumlara erişmektir.

Vizyonumuz, Üniversite yönetiminde tüm unsurlarla katılımıcılığı ve birlikte gelişmeyi teşvik etmek; günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim programları düzenlemek ve bunları sürekli güncelleştirmek; araştırmaya dayalı öğrenmeyi gözeten eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak; eğitim ve öğretimde özellikle Avrupa Birliği yükseköğretim platformu başta olmak üzere uluslararası yükseköğretim platformunda etkili, dinamik ve geniş katılımla saygın bir yer almak; bilim, teknik ve teknolojide çağdaş gelişmeler ve Avrupa Birliği araştırma platformu gibi alanlarda görülen geleceğe yönelik eğilimler ile ülkenin ve toplumun gelişme-kalkınma bakımından öncelikli gereksinimlerini dikkate alarak bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri yaratmak; bilimsel araştırmalara kurum içi ve dışı, ulusal ve uluslararası bağlamlarda mümkün olan en fazla kaynağı ayırarak destek olmak; bilimsel araştırma faaliyetlerinde üniversite-sanayi-kurum-kuruluş işbirliğine önem vermek; teknoloji geliştirme bölgesi oluşturmak, mevcut teknoloji geliştirme merkezini bu bölge ile bütünleştirerek ulusal üretime bilimsel ve teknolojik yenilikler ve geliştirmelerle ivme kazandırmak; Üniversitenin geniş bir yelpaze oluşturan bilimsel disiplinler kapsamını dikkate alarak eğitim-öğretim ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşımları öne çıkarıp biyoteknoloji, sağlık bilimleri ve refah, sosyo-ekonomik gelişme, insan-toplum-iyi yönetişim gibi alanlarda en temel bilimlerden en uygulamalı bilimlere kadar Üniversite akademik birimlerinin mümkün olduğunca fazla sayıda yer aldığı geniş katılımlı ve derin etkileşimli programlar yaratmak ve uygulamak; öğrencinin sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif gelişim gereksinimlerini karşılayacak olanaklar yaratmak; örgün ve yaygın eğitim türünde diploma programları yanısıra sürekli eğitim, uzaktan eğitim gibi yollarla topluma ve kurum-kuruluşlara sertifika programları sunmak, ayrıca topluma dönük konferans, seminer, çalıştay ve benzeri aktiviteler düzenleyerek etkili bir toplum-üniversite arayüzü oluşturmaktır.
  • Resimler
  • Videolar
  • Dosyalar