İstanbul Bilim Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulu
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Arş. ve Uyg. Mrkz.
( 0 Bölüm )
* Avrupa F.N.H Arş. Uyg. Mrkz. Bedii Gorbon Kanser Merkezi
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » İstanbul Bilim Üni.

28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.
 
Yirmi birinci Yüzyıl başlarında eğitim ve öğretime başlamış olan İstanbul Bilim Üniversitesi; Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, onun kadar ülkesini, halkını ve insanlığı seven çağdaş Türk gençlerini bir SAĞLIK ORDUSU olarak yetiştirme misyonu ile kurulmuştur.
Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.
 
Misyonumuz, çağımızın tüm sağlık sorunları ve gerçeklerini anlayan, benimseyen, yeterli çevre bilinci gelişmiş bir SAĞLIK ORDUSU oluşturma amacıyla, gerekli eğitim ve öğrenim için, maddi manevi her türlü yardımı sağlamak ve yol göstermektir. Unutmayalım ki SAĞLIK en kıymetli hazinemizdir.
İstanbul Bilim Üni. » Etkinlikleri