Orta Doğu Teknik Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Uygulamalı Matematik Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Deniz Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu
( 0 Bölüm )
* ODTÜ-SUNY Uluslararası Ortak Lisans Programları
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFET)
( 0 Bölüm )
* ODTÜ BİLTİR Merkezi
( 0 Bölüm )
* Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (BIOMATEN) - Bilim ve Teknoloji Po
( 0 Bölüm )
* E-Devlet Araştırma ve Uygulama Merkezi (EDMER)
( 0 Bölüm )
* Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİMER)
( 0 Bölüm )
* Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Üretim Merkezi (GİSAM)
( 0 Bölüm )
* Güneş Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜNAM)
( 0 Bölüm )
* İnsan Hakları ve Güvenliği Uluslararası Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* İnşaat Sektörü Eğitim Araştırma Merkezi (ISEM)
( 0 Bölüm )
* Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA)
( 0 Bölüm )
* Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsiz Muayene Araştırma Merkezi (KAYNAK)
( 0 Bölüm )
* Konfüçyus Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Merkezi Laboratuvar
( 0 Bölüm )
* AR-GE Eğitim ve Ölçme Merkezi
( 0 Bölüm )
* Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji AR-GE Merkezi
( 0 Bölüm )
* ODTÜ GAP Araştırma Merkezi (GAP)
( 0 Bölüm )
* Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ODTÜ-MEMS)
( 0 Bölüm )
* ODTÜ - PIGM Petrol Araştırma Merkezi (PAL)
( 0 Bölüm )
* ODTÜ - TSK Modelleme ve Simülasyon Merkezi (MODSIM)
( 0 Bölüm )
* Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (RÜZGEM)
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Merkezi (SEM)
( 0 Bölüm )
* Tarihsel Çevre Değerlerini Araş. ve Uygulama Merkezi (TAÇDAM)
( 0 Bölüm )
* Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM)
( 0 Bölüm )
* Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM)
( 0 Bölüm )
* Avrupa Çalışmalari Merkezi
( 0 Bölüm )
* Bitki Biyoteknolojileri Araştırma Laboratuarı
( 0 Bölüm )
* Bölge Araştırmaları Merkezi
( 0 Bölüm )
* Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Ekonomik Araştırmalar Merkezi
( 0 Bölüm )
* İşletmecilik ve Yönetim Sistemleri Araştırma Merkezi (İYSE)
( 0 Bölüm )
* Jeoloji ve Jeofizik Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kamu Politikaları ve Kentsel Araştırmalar Merkezi (KAPKA)
( 0 Bölüm )
* Konut Araştırmaları Merkezi
( 0 Bölüm )
* Makine Tasarım ve İmalat Araştırma Merkezi (MATIMAREN)
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi Tasarım Araştırma Planlama ve Uygulama Merkezi (MATPUM)
( 0 Bölüm )
* Özel ve Yüksek Yapılar Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Su Kaynakları Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Ulaştırma Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Psikoloji Bölümü, Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (UYAREM)
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Ögrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Türk Hava Kuvvetleri - ODTÜ Ar-Ge ve İleri Eğitim Koordinasyon Merkezi
( 0 Bölüm )
* ODTÜ - KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER)
( 0 Bölüm )
* Uluslararası Isı ve Kütle Transferi Merkezi (ICHMT)
( 0 Bölüm )
* TÜBİTAK Birimleri
( 0 Bölüm )
* Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
( 0 Bölüm )
* SAGE Savunma Sanayi Kontrol Labaratuvarı
( 0 Bölüm )
* Yüksek Enerji Astrofizik Araştırma Birimi
( 0 Bölüm )
» Diğer Birimler
* ODTÜ İlgi Alanları
( 0 Bölüm )
Ankara » Orta Doğu Teknik Üni.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında eleman yetiştirmek Üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversitemizin "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'nün özel statüsünü belirleyen ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Türk yüksek öğrenim sistemine birçok yenilik getiren ve çağdaş eğitimin öncüsü olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilk yıllarını Kızılay'da Müdafaa Caddesi'nde Emekli Sandığı'na ait küçük bir bina ile TBMM arkasında bulunan barakalarda geçirdikten sonra, 1963 yılında ülkemizin ilk yerleşkesi olan bugünkü yerine taşınmıştır.
 
İlk olarak 1956 yılında Mimarlık Bölümü öğretime açılmış, 1957 Şubat döneminde de Makina Mühendisliği Bölümü'nde öğretime başlanmıştır. 1957-1958 öğretim yılı başında Mimarlık, Mühendislik ve İdari Bilimler Fakülteleri kurulmuş, 1959 yılında da Fen Edebiyat Fakültesi'nin kuruluşu tamamlanmıştır. Eğitim Fakültesi ise 1982 yılında öğretime başlamıştır. Bugün, ODTÜ'de 40 lisans programının yürütüldüğü beş fakülte bulunmaktadır.
 
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Enformatik, Uygulamalı Matematik ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde ise 159 lisansüstü program yürütülmektedir. Bu enstitülerden Deniz Bilimleri Enstitüsü İçel-Erdemli'de çalışmalarını yürütmektedir.
 
ODTÜ'de öğretim dili İngilizcedir. Hazırlık sınıfı öğrencilerine İngilizce eğitimi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından verilmektedir.
 
Kurulduğu günden bu yana geçen süre içerisinde bilimsel düzeyi, kültürel ve düşünsel boyuttaki ağırlığı ve nitelikli mezunları ile ülkemizin seçkin ve saygın kurumlarından biri haline gelen üniversitemizde bugün yaklaşık, 750 öğretim üyesi (Prof., Doç., Yrd.Doç.), 400 öğretim görevlisi, 1,400 araştırma görevlisi, 23,000'den fazla öğrenci bulunmaktadır. Toplam mezun sayısı ise 95.000'in üzerindedir.
Orta Doğu Teknik Üni. » Etkinlikleri