Ondokuz Mayıs Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi (Yeni)
( 0 Bölüm )
* Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Turizm Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Veteriner Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ziraat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
( 0 Bölüm )
* Samsun Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sivil Havacılık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yaşar DOĞU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Alaçam Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Bafra Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Havza Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Kavak Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Samsun Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Terme Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Enformatik Bölüm Başkanlığı
( 0 Bölüm )
* Ortak Dersler Bölümü
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Merkezi
( 0 Bölüm )
* Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulamaları
( 0 Bölüm )
* Bölgesel Kalkınma ve Stratejik Araştırmalar Uyg. ve Arş Merkezi
( 0 Bölüm )
* Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Gelişimsel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Kadın ve Toplum Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Ornitoloji Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Su Ekosistemleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* Temiz Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
* Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
( 0 Bölüm )
Samsun » Ondokuz Mayıs Üni.
Uzaktan Öğretim, fiziksel olarak öğrencilerin eğitim yerlerinde olmasını gerektirmeksizin, teknolojinin imkânlarından yararlanılarak, öğrenci ve öğretmenlerin bir sanal dershane ortamında değişik şekillerde karşı karşıya getirildikleri, planlı bir öğretim şeklidir.
 
Uzaktan Öğretimin Tarihçesi
 
Tarihsel gelişimi itibariyle çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü durumuna gelen uzaktan öğretim sistemleri 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’nın hemen her tarafına yayılmıştır. A.B.D.’de , Avusturya’ da ve bazı ülkelerde uygulanmış ve daha sonra yeni yaklaşımlar ve metotlarla geliştirilmiştir.
 
Burada iki önemli noktadan bahsetmek gerekir. Birincisi, uzaktan öğretim, örgün öğretim yanında başvurulan ikinci sınıf bir öğretim değildir. Uygulamalarda, özel olarak hazırlanmış ders kitapları, televizyon, radyo ve bilgisayar programları kullanılır. En yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır. Bahsedilen sistem çok modern bir donanıma sahiptir. İkincisi, uzaktan öğretim fakir ülkelerin baş vurduğu bir öğretim şekli değildir, bu sistemi öncelikle dünyanın en zengin ve sanayileşmiş ülkeleri uygulamaktadır.
 
Dünyada Uzaktan Öğretim Uygulamaları
 
İletişim teknolojilerinde görülen hızlı gelişmeler dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ülkelerin öğretim sistemlerini etkilemiştir. Bu teknoloji-öğretim etkileşimi ile bu ülkelerin öğretim sistemlerinde uzaktan öğretime doğru bir yönelme olmuştur.
 
İngiltere, yüksek öğretim alanında “Açık Üniversiteyi” kuran ilk ülkedir. Japonya ise 1948′de öğretim yasası çerçevesinde askerlere ve yarı zamanlı okullara devam edemeyen veya okuldan uzakta bulunanlara öğretim olanaklarını sağlamak üzere geliştirilen uzaktan öğretim sistemi orta, lise ve yüksek öğretim kademelerini kapsamı içine almıştır. A.B.D. açık öğretim yapan üniversiteler kurmuştur. Pennyslvania ve South Carolina Üniversiteleri bunların başında sayılabilir. Bu üniversiteler televizyon ve bilgisayar sistemleri ile öğrencilerin evlerine kadar ulaşarak, gerektiğinde danışman öğretim üyeleri ile öğrenciler arasında bu yolla danışmanlık hizmeti sağlayabilmektedir. Kanada’da, A.B.D.’de olduğu gibi, bu alanda televizyondan geniş ölçüde yararlanmaktadır. Hindistan’ da uydu ile televizyon öğrenimi yaygın biçimde kullanılmaktadır. İsrail “Every Man’s University” ismindeki televizyon kitaplarını geliştirmiştir. İtalyan Radyo ve Televizyon Kurumu “tele Scoula” projesini başarı ile gerçekleştirmiştir.
 
Türkiye’deki Uygulamalar
 
Cumhuriyet döneminde, ulusal, laik ve demokratik bir devlete dönüşmek, iyi örgütlenmiş ve etkili bir öğretim sistemine ihtiyaç duyulmasına yol açmıştı. O zaman için, toplumun tüm kesimlerine olanakların elverdiği ölçüde en kısa sürede ulaşmak gerekiyordu. Nitelikli insan gücü gereksiniminin giderek artması, hükümetleri ve öğretim makamlarını alternatif çözümler aramaya zorladı. Bu arayış “uzaktan öğretim” seçeneğini, birinci derecede öncelik taşıyan bir konu haline getirdi.
 
1960 yılında M.E.B., Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı, bazı teknik konuları, mektupla öğretmek için ilk kez girişimde bulunmuş ve İstatistik-Yayın Müdürlüğü’nde “Mektupla Öğretim Merkezi”nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Tek boyutlu ve sınırlı da olsa bu girişim Türkiye de “Uzaktan Öğretim”in ilk ciddi uygulaması idi. Bir diğer uygulama olan Denem Yüksek Öğretmen Okulu (DYÖO), Türkiye’de çağdaş anlamda “uzaktan öğretim” yönetimini uygulamak gibi önemli bir misyonu yüklenmiş bir girişimdir. Bir başka uygulama olan YAYKUR’ un amacı, lise ve dengi okul çıkışlı öğrencilere, toplumumuzun ve ekonomimizin gereksinim duyduğu alanlarda modern öğretim teknolojisinin tüm gereklerini kullanarak öğretim olanağı sağlamak ve böylece yüksek öğretim önündeki yığılmaya yönelik çözüm yolu bulmak, iki yıllık bir ön lisans öğretimi ile ara insan gücü kademesini yetiştirmek biçiminde tanımlanmıştır. Son yıllarda ise Anadolu üniversitesi bünyesinde açılan Açık Öğretim Fakültesi’ne verilen görevler ilgili kararnamede şöyle belirtilmiştir; “Üniversite açık öğretim sistemi ile kitap, radyo ve televizyon programları, bilgisayar, akademik danışmanlık, organizasyon, sınav ve her türlü öğrenci işleri gibi servisler vermekle hükümlüdür.”
 
Açık Öğretim Fakültesi’ nin dersleri, radyo ve televizyon yayınları ile desteklenmektedir. Ayrıca ilköğretimi ve orta öğretimi dışarıdan bitirmek isteyenlerin gittikçe artması, yeni öğretim olanaklarından yararlanma isteğinin hat safhaya ulaşması ve ilgili teknolojik gelişmeler de Açık Öğretim Lisesinin kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Açık Öğretim Lisesi, Ekim 1992 tarihinde kurulmuştur. İlk aşamada radyodan, daha sonra ise televizyondan yararlanılmıştır.
 
OMÜ, yıllardır sürdürdüğü daha kaliteli ve verimli öğretim verme çabalarının bir sonucu olarak Uzaktan Öğretim sistemine geçişi kabul etmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştıracak en emin yolun öğretim olduğuna inanmaktayız. Bu amaçla sürekli, yeni teknolojilerin ışığında öğretimde kaliteyi artırma ve daha büyük kitlelere daha hızlı ve nitelikli öğretim vermenin arayışı içersindeyiz. Gerek akademik, gerekse idari personelimizle daha kaliteli ve etkileşimli bir eğitimi sağlamak için gece gündüz çalışmaktayız.
 
Ondokuz Mayıs Üni. » Etkinlikleri