İstanbul Aydın Üni.
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Fen-Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Hukuk Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Diş Hekimliği Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Adalet Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Afet Eğitimi
( 0 Bölüm )
* Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi
( 0 Bölüm )
* Enerji Politikaları ve Piyasaları
( 0 Bölüm )
* Ulusal Güvenlik ve Strateji
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim
( 0 Bölüm )
* Türkiye Araştırmaları
( 0 Bölüm )
* Uzaktan Öğretim
( 0 Bölüm )
* Ağız ve Diş Sağlığı
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » İstanbul Aydın Üni.

- Çağdaş yerleşkelerde uygun fiziki ortamları,
- Güçlü akademik ve idari kadrosu,
- Teknolojik donanımı,
- Öğrencilere sunduğu sosyal iklimi,
- Yurtdışı eğitim olanakları,
- Uygun ödeme koşulları,
- İlgili dallarda sertifikalandırma programı,
- İki yabancı dil uygulaması,
- Öğrenci ve yönetim bütünleşmesi,
- 36 sosyal öğrenci kulübü,
- Zengin kütüphanesi,
- Yurtiçi ve yurtdışında geniş burs olanakları,
- Her başarının ödüllendirilmesi,
- Teorik eğitimleri pratiğe dönüştüren yerinde uygulama merkezi sistemi,
- Binleri aşan lider çözüm ortakları,
- Her dört öğrenciye bir bilgisayar imkanı verilmesi,
- Ve mezuniyetinizde işinizin hazır olması,
- İstanbul Aydın Üniversitesi' ni
- Seçme nedenlerinden sadece birkaçı…
 
Yaşamınıza rehberlik edecek, lider bir üniversite...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, akademik ve sosyal imkanlarını liderlik kavramından hareketle hayata geçirmektedir. Deneyimli akademik kadrosu bu çerçevede oluşturulmuştur. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde tüm fiziki ve sosyal mekanlar, öğrencilerimizin kendi alanlarında liderlik vasıflarıyla iş hayatına kazandırılması amacıyla çağın gereklerine göre düzenlenmiştir.
 
İstanbul Aydın Üniversitesi sadece öğrencileri için değil tüm toplum için liderlik etmeyi kendine görev bilmektedir. Bu nedenle ulusal ve uluslararası alanlarda akademik ve kültürel organizasyonlara öncülük etmekte; ülkemiz insanına rehberlik edecek hizmetlere imza atmaktadır.
 
Daima yeniliğin izinde, araştırmacı bir üniversite...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, sadece akademik alanda değil, teknolojik ve sosyal alanlarda da Türkiye'de ve dünyadaki en son yenilikleri takip eden, uygulayan, modern yaşamı prensip edinmiş bir toplum yaratmak için yola çıkmıştır. Üniversitemiz "yenilikçi ve araştırmacı" kavramını bireye ve topluma gerçek anlamda özümsetmek için rol model olma görevini üstlenmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi bu amaçla, öğrencilerini yenilikciliğe ve araştırmacılığa özendirecek eğitim programları düzenlemiş; tüm alt yapısını yenilikçilik anlayışı ile düzenlemiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin akademik kadrosu, Türkiye ve dünyadaki tüm gelişmeleri gerek akademik gerek teknolojik alanda yakından takip etmekle ve üniversitemizde uvgulamaya geçirmekle sorumludur.
 
Üniversite sanayi işbirliğine inanan, girişimci bir üniversite...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi, reel sektöre reel mezunlar veren, sanayiye uygulanabilir projeler üreten, kısacası sadece bilmeyen yapan bir üniversiteli nesil yaratmaktadır. Bu amaçla, İstanbul Aydın Üniversitesi üniversite-sanayi işbirliğine özel bir önem vermektedir. Tüm öğrencilerimizin reel sektörle birebir paylaşımda bulunmaları için özel programlar hazırlanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerini sadece hayata değil reel sektöre de hazırlamaktadır. Üniversitemiz, ülkemiz sanayisine katkı sağlamak amacıyla tüm akademik bilgi birikimini reel sektörle paylaşmakta; teoride kalmayan gerçek projelere imza atmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, gelişen Türkiye'nin girişimci üniversitesi olarak önde gelen sanayi şirketlerimize girişimci işgücünü oluşturmak için hazırdır.
 
İş Dünyasının Aradığı Üniversite...
 
İstanbul Aydın Üniversitesi yükseköğretimi yaygınlaştırılmasındaki rolünün yanı sıra, değişik hizmet sektörlerindeki, alanında lider 2000`i aşkın çözüm ortağı ile yapmış olduğu eğitim öğretim anlaşmalarıyla; öğrencilerin öğrenimleri sırasında pratik eğitim sahalarını ve mezuniyetlerini müteakip istihdam olanakları sunmaktadır. Böylece üniversitemiz, eğitim ile iş dünyası arasındaki bağı güçlendirmekte ve bu doğrultuda ülkemizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır.Çözüm ortaklarımızdan bazılarının logoları yandaki resimde yer almaktadır.
İstanbul Aydın Üni. » Etkinlikleri