Niğde Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İletişim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Bor Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Bor Halil Zühre Ataman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ulukışla Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Birimler
* Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi Bölümü Başkanlığı
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölüm Başkanlığı
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü Başkanlığı
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı
( 0 Bölüm )
Niğde » Niğde Üniversitesi
Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında, 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanunun ek 22. 
maddesine göre kurulmuştur. 
Kuruluş Kanunu 11 Temmuz 1992 tarihli ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede de yayınlanmıştır. 
Kuruluş kanununa göre Niğde Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek 
yüksekokulu 2 enstitü, rektörlüğe bağlı 5 bölüm başkanlığı ve 2 araştırma ve uygulama merkezi, 1 
devlet konservatuarı mevcuttur. Niğde Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimler 
şunlardı
Niğde Üniversitesi » Etkinlikleri