Nevşehir Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Turizm Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İlahiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Avanos Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Gülşehir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Nevşehir Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ürgüp Sebahat ve Erol TOKSÖZ Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEDİM)
( 0 Bölüm )
* Kadin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM)
( 0 Bölüm )
* Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM)
( 0 Bölüm )
* Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM)
( 0 Bölüm )
Nevşehir » Nevşehir Üniversitesi
Üniversitemiz, Erciyes Üniversitesi’ne bağlı olan Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nevşehir Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olan Hacı Bektaş Veli Meslek Yüksekokulu ve Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’nu bünyesine katmıştır.
 
Nevşehir Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 5 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 2 enstitü, 6 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve 3 araştırma merkezi ile sürdürmektedir. Ayrıca inşaatı devam eden ve 2012 yılında tamamlanması planlanan İlahiyat Fakültemiz, yeni Rektörlük Binamız, Yemekhane ve Sosyal Tesislerimiz, Kapalı Spor Salonumuz, Merkezi Derslik ve Eğitim Fakültemizin C ve D Blokları ile 120 bin metre karenin üzerinde kapalı alanımızla büyümeye devam etmekteyiz.
 
Üniversitemiz, bilimsel faaliyetleri esas alan geniş akademik kadrosu, 2011 yılı itibariyle 8 binden fazla öğrencisi, fiziksel ve sosyal imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir.
 
Günümüz yükselen değerleri arasında küreselleşmenin önemi dikkate alındığında yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmanın ve dünyadaki gelişmeleri takip etmenin bir üniversitenin başarıyı yakalamasında ve sürdürmesinde ne denli gerekli olduğu Üniversitemizce dikkate alınmaktadır. Üniversitemiz ailesinin giderek büyümesi ve fiziki imkânlarımızın iyileştirilmesinin yanında yurt dışındaki üniversiteler ile karşılıklı hoca ve öğrenci değişimini sağlamak da Üniversite olarak önem verdiğimiz bir konudur. Nevşehir Üniversitesi olarak amacımız her geçen yıl anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin sayısını arttırmaktadır. Genç bir Üniversite olmamıza rağmen 11 üniversite ile 19 alanda Erasmus anlaşması imzaladık. Farabi Değişim Programları ile anlaşmalı 55 ve ikili anlaşma yaptığımız 8 üniversite bulunmaktadır. Üniversitemiz ayrıca Erasmus öğrencilerine yönelik hazırlanan Yoğun Türkçe Dil Kursu veren 11 üniversiteden biridir. Bu kapsamda Türkçe öğrenmek için yurt dışından üniversitemize gelen öğrencileri ağırlamakta; Uluslararası bir Üniversite olma yolunda sağlam ve emin adımlarla ilerlemekteyiz.
 
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesinde yer alan Nevşehir Üniversitesi, toplumumuzun kalkınmasında ve aydınlanmasında çok önemli bir role sahiptir.
 
Geleceğin aydınlık nesillerini yetiştiren Nevşehir Üniversitesinde yıl içinde gerek fakülteler gerekse öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikler Nevşehir halkının da katılımıyla bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir boyut kazandırmıştır. Nevşehir’in doğal güzellikleriyle zenginleşen etkinliklerde, akademik kadro ve öğrenciler ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmektedirler.
 
Nevşehir Üniversitesi bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle etkin bir bilgi merkezi olmaktır.
 
Coğrafi güzellikleri, tarihi ve kültürüyle ziyaretçilerini büyülü bir atmosfer içine alan Kapadokya, Nevşehir üniversitesinin kurulmasıyla birlikte sadece doğa oluşumları ve tarihiyle değil aynı zamanda üniversitesi ve öğrencileriyle de anılacaktır
Nevşehir Üniversitesi » Etkinlikleri