Hacettepe Üniversitesi
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Hukuk Fakültesi
( 2 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 41 Bölüm )
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Acil Tıp Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyolji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimler Bölümü Biyofizik Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimler Bölümü Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Deri ve Zührevi Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı
› Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortapedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik , Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı
› Cerrahi Tıp Bilmleri Bölümü Üroloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
› Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı
» Enstitüler
* Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Bilişim Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Çocuk Sağlığı Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Halk Sağlığı Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Kanser Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Nüfus Etütleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Nükleer Bilimler Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 1 Bölüm )
* Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
( 1 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
( 1 Bölüm )
* Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Bala Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Hacettepe Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
Ankara » Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.
 
Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.
 
Hacettepe Üniversitesinde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.
 
Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.
İş birliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları iş birliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
Katılımcılık: Çalışanlar bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
Mükemmeli aramak: Çalışanlar üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
Çevrecilik: Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
Geleceğe inanmak: Üniversite çalışanları geleceğe ümitle bakar.
Toplum yararı: Üniversite faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.
Hacettepe Üniversitesi » Etkinlikleri