Sıtkı Koçman Üni.
( Devlet Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Fen Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Su Ürünleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknik Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Teknoloji Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Eğitim Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Fethiye Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Muğla Sağlık Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Turizm İşl. ve Otelcilik Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulları
* Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Dalaman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Köycegiz Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Muğla Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ortaca Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Yatağan Meslek Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
» Rektörlüğe Bağlı Bölümler
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
( 0 Bölüm )
* Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
( 0 Bölüm )
* Enformatik Bölümü
( 0 Bölüm )
* Güzel Sanatlar Bölümü
( 0 Bölüm )
* Türk Dili Bölümü
( 0 Bölüm )
* Yabancı Diller Bölümü
( 0 Bölüm )
» Araştırma Merkezleri
* Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* AKMEDAM (Akdeniz Medeniyetlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* Dil Öğr. Uyg. ve Arş. Merkz. (Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
( 0 Bölüm )
* Karya Araştırma ve Uygulama Merkezi
( 0 Bölüm )
* MUBİM (Bilgisayar Bilişim ve İletişim Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜGEMER (Çevre Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜFOMER (Fonetik Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜGAM (Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜKAMER (Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜKÜMER (Muğla ve Yöresi Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜMBER (Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜNİBAM (Arıcılık ve İpek Böceği Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜPKOM (Araştırma ve Uygulama Koordinatörlüğü)
( 0 Bölüm )
* MÜSAM (Sualtı Uygulama ve Araştırma Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜTİMER (Turizm İşletmeciliği Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
* MÜYOM (Yaşam Boyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi)
( 0 Bölüm )
Muğla » Sıtkı Koçman Üni.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 03 Temmuz 1992 tarihinde 3837 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşunda Fen-Edebiyat, Su Ürünleri Teknik Eğitim ve İktisadî ve İdarî Bilimler Fakülteleri, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu yer almıştır. Muğla’daki ilk yüksek öğrenim birimleri ise 1975 yılında Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisine bağlı olarak kurulmuş, 1982 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış olan Muğla İşletmecilik Yüksekokulu ile 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan Muğla Meslek Yüksekokuludur. Üniversitemizin kurulmasıyla Muğla İşletmecilik Yüksekokulu İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesine, Muğla Meslek Yüksekokulu da Üniversitemize bağlanmıştır.
 
Üniversitemizde 12 fakülte, 4 enstitü, 5 yüksekokul, 12 meslek yüksekokulu, 18 araştırma ve uygulama merkezi bulunmakta; 146 bölüm/program, 50 ana bilim dalında 26.000 üzerinde öğrenciye, 1000’i aşan öğretim elemanı ve 800’e yaklaşan idarî personel ile eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.
 
Sıtkı Koçman Üni. » Etkinlikleri