29 Mayıs Üniversitesi
( Vakıf Üniversitesi )
İdari Birimler & Tanıtım
Akademik Birimler
» Fakülteler
* Edebiyat Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Eğitim Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Tıp Fakültesi
( 0 Bölüm )
* Ticari Bilimler Fakültesi
( 0 Bölüm )
» Enstitüler
* Fen Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sağlık Bilimleri Enstitüsü
( 0 Bölüm )
* Sosyal Bilimler Enstitüsü
( 0 Bölüm )
» Yüksekokullar
* Yabancı Diller Yüksekokulu
( 0 Bölüm )
* Ön Lisans Programı
( 0 Bölüm )
* Yüksek Lisans Programları
( 0 Bölüm )
* Servis Dersleri Koordinatörlüğü
( 0 Bölüm )
» Meslek Yüksekokulu
* Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pogramı
( 0 Bölüm )
» Uygulama ve Araştırma Merkezleri
* Araştırma ve Uygulama Merkez ve Ofisleri
( 0 Bölüm )
» Diğer Birimler
* Daire Başkanlıkları
( 0 Bölüm )
İstanbul - Anadolu » 29 Mayıs Üniversitesi

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeye ağırlık vermeyi hedeflemektedir.
 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim öğretim dili Türkçe olmakla birlikte 2011-2012 akademik yılından itibaren seçkin öğretim elemanlarının katkılarıyla Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Edebiyat Fakültesi programları için “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı”, Uluslararası. İslam ve Din Bilimleri Fakültesi'nde açılan program için “Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı” ve yurtdışından gelen öğrencilerimiz için “Türkçe Hazırlık Sınıfı” açılmıştır.
 
2012-2013 Akademik yılında Felsefe, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerine yerleştirilecek öğrenciler için zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı açılacaktır.
 
Ayrıca öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri iyi düzeyde öğrenebilmeleri için Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde uygun ortam ve programlar oluşturulmaktadır.
 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasında iken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı hedeflemektedir. Geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde önemli bir paya sahip olabilmek için 2012-2013 akademik yılında Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans programları da açılacaktır.
 
2012 yılında faaliyetlerine başlayacak olan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (29 Mayıs SÜREM) toplumun her kesiminden insanların öncelikle üniversitemizin lisans, lisansüstü ve yüksekokul programlarıyla ilgili yabancı dil, bilimsel ve mesleki gelişim gibi konularda bilgi ve becerilerini artırmaları için eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenleyecek, danışmanlık ve proje hizmetleri sunacak ve yayınlar yapacaktır.
 
Bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte üniversitemiz bünyesinde başka araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.
 
Öte yandan eğitim öğretim ve bilimsel araştırma konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yurtiçi ve yurtdışındaki saygın üniversitelerle iş birliği yapılmaktadır.
 
29 Mayıs Üniversitesi » Etkinlikleri